Het NRTO-keurmerk is in de opleidingenmarkt een borging van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven de zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau of examenaanbieder.
De NRTO geeft aan dat de leden aan deze standaarden dienen te voldoen.

Meer informatie vindt u op
http://www.nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_keurmerken/keurmerk/

Wilt u het NRTO-keurmerk behalen? Laat dan bij uw onderneming de audit voor het NRTO keurmerk uitvoeren. Tijdens deze audit toetst een onafhankelijke, externe certificerende instelling zoals Kiwa aan de hand van een checklist of u voldoet aan de eisen van het keurmerk.
Deze checklist kunt u downloaden vanaf de rechterzijde van deze pagina.

Voor het behalen van het NRTO-keurmerk, doorloopt u de volgende procedure:

- Neem contact op met een certificerende instelling; Kiwa.

- Maak een afspraak met Kiwa voor een audit voor het NRTO Keurmerk.

- De auditor voert de audit uit aan de hand van de checklist.

- Als u voldoet aan de kwaliteitseisen, bevestigt de auditor dit.

- U vult de kwaliteitsverklaring in op basis van de uitkomsten van de audit.

- Stuur de ingevulde kwaliteitsverklaring naar keurmerk@nrto.nl.

Kosten

Een audit inzake het Keurmerk NRTO kost u € 937,50 excl. BTW

De Audit duurt 6 uur

Een audit inzake het Keurmerk NRTO in combinatie met het keurmerk Blik op Werk kost u € 234,50 excl BTW plus de kosten voor de audit Blik op Werk (die u normaliter al maakt). De extra audittijd bedraagt 1,5 uur.