Om de kwaliteitsborging met betrekking tot de odorisatie van het gas gestalte te geven verricht Kiwa Technology controlemetingen en inspecties, waarbij steekproefsgewijs wordt getoetst of wordt voldaan aan de technische bepalingen van de gasoverdracht tussen de landelijke gasnetbeheerder Gas Transport Services en de regionale gasnetbeheerders.

Daarnaast kan Kiwa de odorisatie van Groen Gas invoedingsinstallaties analyseren. Deze controle wordt door Kiwa uitgevoerd op het overdrachtspunt van een Groen Gas producent en een regionale gasnetbeheerder.

Waarom Kiwa Technology?

Kiwa Technology voert controlemetingen uit in de distributienetten van de gasnetbeheerders met behulp van een speciaal hiervoor door Kiwa ontwikkeld en gebouwd meetsysteem. Dit systeem bestaat uit een gaschromatograaf met toebehoren en is samengebouwd in een gesloten meetwagen.

Vanaf 2010 is een tweede meetsysteem operationeel, waarmee zowel het odorantgehalte als de gassamenstelling en de hieruit berekende Wobbe-index en calorische waarde geregistreerd kan worden.

Deze controlemetingen vinden steekproefsgewijs en verspreid over Nederland plaats.