Wat is het ?

OHSAS 18001 is een in Engeland ontwikkelde norm in samenwerking met diversie normalisatie instellingen uit Europa en Australië. OHSAS staat voor Occupational Health And Safety Assessment Series. OHSAS 18001 is nog geen internationale norm zoals de EN of ISO normen, maar is in veel landen geaccepteerd als certificeerbare norm voor arbomanagementsystemen. OHSAS 18001 bevat eisen voor arbomanagementsysteem. Hiermee kan de organisatie de arborisico's die verband houden met activiteiten in de organisatie beheersen en verbeteren.

Het OHSAS 18001 certificaat is een norm welke op dezelfde continue-verbeter-principes is gebaseerd als de ISO 9001 en de ISO 14001; als ook diverse productcertificatieschema's. Hierdoor is het mogelijk audits te combineren, wat een reductie tot gevolg heeft in audit-tijd en -kosten. Deze norm wordt vanaf maart 2018 vervangen door de ISO 45001. 

Voor wie ?

Een certificaat is het bewijs van erkenning dat de OHSAS 18001 norm binnen de eigen organisatie is geborgd en dat uw organisatie in staat is op een gestructureerde wijze verbeteringen te initiëren, te plannen, uit te voeren en te evalueren. Kortom, het leveren van kwaliteit kan aantoonbaar worden gemaakt!

Voordelen van een zorgsysteem

Het opzetten en implementeren van een arbomanagementsysteem heeft voordelen voor uw organisatie, waaronder een verminderde kans op fouten en klachten, een betere procesbeheersing en -aansluiting en duidelijkheid over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het maakt de organisatie transparant.

Processtappen

Uiteraard brengt het proces kosten met zich mee. De hoogte hiervan is afhankelijk van de complexiteit van het proces en de grootte van het bedrijf. Daarom kan Kiwa een speciaal voor u op maat gemaakte offerte opstellen. U kunt een offerte aanvragen via ons offerte aanvraag systeem KOOS

Kiwa kan de One-Stop=Shop formule in vele branches toepassen.

Kiwa kan als onafhankelijke certificatie-instelling toetsen of het arbomanagementsysteem voldoet aan de gestelde eisen van de OHSAS 18001-norm. Wanneer wij OHSAS 18001-certificaties uitvoeren, gebruiken wij het certificatieschema van de Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen (SCCM), dat in nauwe samenspraak met de Raad voor Accreditatie is opgesteld. Dit certificatieschema bevat onder andere de ‘spelregels’ voor het certificeren van arbomanagementsystemen. Het OHSAS 18001-schema is hier kosteloos te downloaden.