Deze BRL is vervangen door BRL-K614: https://www.kiwa.com/nl/nl/service/brandkranen/

-