Deze beoordelingsrichtlijn is bedoeld voor leveranciers/producenten van ondergrondse tanks. Door hun ondergrondse tanks te leveren/produceren onder het productcertificaat BRL-K747, geeft dit bij de gebruikers het vertrouwen dat de ondergrondse tanks zijn geproduceerd onder een regelmatig door Kiwa gecontroleerd kwaliteitsborgingssysteem. Bovendien is het veilige gebruik ervan aangegeven en is duidelijk hoe aan wet- en regelgeving voldaan kan worden.

Voor gebruik op tankstations en alle andere locaties waar ondergrondse opslag van brandbare en niet brandbare vloeistoffen, die in de meeste gevallen milieubedreigend zijn voor water en bodem, nodig is. Installatie van deze tanks vindt plaats door een installatiebedrijf dat gecertificeerd is overeenkomstig beoordelingsrichtlijn BRL-K903 "Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT)".

Waarom is het nodig?

Een tank volgens BRL-K747 wordt bij aflevering voorzien van een tankconformiteitsbewijs. Dit tankconformiteitsbewijs samen met het tankinstallatiecertificaat volgens BRL-K903 geeft de gebruiker, maar ook het bevoegd gezag, het vetrouwen dat het een veilige en betrouwbare tankinstallatie betreft. Het BRL-K747 tankconformiteitsbewijs en het tankcertificaat volgens BRL-K903 zijn tevens het bewijs dat aan de PGS 28 wordt voldaan.

Overige

Een goede uitwendige coating op een ondergrondse tank is van belang om deze te beschermen tegen corrosie. Deze uitwendige coating moet aangebracht worden volgens BRL-K790. Optioneel kan een tank volgens BRL-K747 voorzien worden van een inwendige coating. Ook deze inwendige coating moet aangebracht worden volgens de BRL-K790.