Voor wie?

Deze beoordelingsrichtlijn is bedoeld voor leveranciers/producenten van ondergrondse tanks.

Wanneer is het nodig?

Door ondergrondse tanks te leveren/produceren onder het productcertificaat BRL-K747, geeft dit bij de gebruikers het vertrouwen dat de ondergrondse tanks zijn geproduceerd onder een regelmatig door Kiwa gecontroleerd kwaliteitsborgingssysteem. Installatie van deze tanks vindt plaats door een installatiebedrijf dat gecertificeerd is overeenkomstig beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7800/BRL-K903 "Tankinstallaties".

Een tank volgens BRL-K747 wordt bij aflevering voorzien van een tankconformiteitsbewijs. Dit tankconformiteitsbewijs samen met het tankinstallatiecertificaat volgens BRL SIKB 7800/BRL-K903 geeft de gebruiker, maar ook het bevoegd gezag, het vertrouwen dat het een veilige en betrouwbare tankinstallatie betreft. Het BRL-K747 tankconformiteitsbewijs en het tankcertificaat volgens BRL SIKB 7800/BRL-K903 zijn tevens het bewijs dat aan de PGS 28 wordt voldaan.

Een goede uitwendige coating op een ondergrondse tank is van belang om deze te beschermen tegen corrosie. Deze uitwendige coating moet aangebracht worden volgens BRL-K790. Optioneel kan een tank volgens BRL-K747 voorzien worden van een inwendige coating. Ook deze inwendige coating moet aangebracht worden volgens de BRL-K790.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.