Deze BRL is van belang voor o.a. producenten/leveranciers van watermeters, drinkwaterbedrijven

Als drinkwaterbedrijven of consumenten onderzoek willen laten uitvoeren naar de meetnauwkeurigheid van watermeters. Dat onderzoek moet onder strikte voorwaarden plaatsvinden. Het certificaat op basis van de Beoordelingsrichtlijn "Onderhoud en testen van Watermeters" (BRL-K14014) toont aan dat de certificaathouder aan die strikte voorwaarden voldoet.

De certificering bestaat uit de processtappen “Toelatingsonderzoek” en “Controles”.

Toelatingsonderzoek

Tijdens het toelatingsonderzoek voor het verkrijgen van het Kiwa-certificaat toetsen certificatie-deskundigen van Kiwa de werkzaamheden van de organisatie aan de eisen die zijn gesteld in de beoordelingsrichtlijn BRL-K14014 “Onderhoud en testen van watermeters”.

Het gaat om de volgende eisen:
- eisen waaraan watermeters moeten voldoen na uitgevoerd onderhoud;

- eisen aan het onderhoudsproces van de watermeters;

- eisen aan de uitrusting van de organisatie.

Bij succesvolle afronding van het toelatingsonderzoek zal het certificaat worden verstrekt. In het certificaat wordt vermeld dat afgifte ervan mede is gebaseerd op (komende) regelmatige controles.

Controles

In het certificaat is vastgelegd dat Kiwa controles zal uitvoeren. Deze controles worden uitgevoerd om te verifiëren dat de processen blijvend voldoen aan de eisen in de BRL-K14014 en zo een gerechtvaardigd vertrouwen te behouden.