Voor wie?

Reinigingsbedrijven, inspectiebedrijven, controlebedrijven en onderhoudsbedrijven.

Wanneer is het nodig?

In het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer, Activiteitenregeling milieubeheer, wanneer de vergunning het voorschrijft en bij preventief onderhoud.

Het reinigen en controleren van de olie-afscheidingsinstallatie kan plaats vinden wanneer:

  • de olie-afscheidingsinstallatie ontdaan moet worden van de olie- en slibafzetting;
  • de olie-afscheidingsinstallatie inwendig geïnspecteerd moet worden;
  • de olie-afscheidingsinstallatie beproefd moet worden;
  • een reparatie aan de olie-afscheidingsinstallatie noodzakelijk is.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.