Uw afspraken met het onderhoudsbedrijf moeten meer dan ooit helder zijn. Minstens zo belangrijk is dat deze afspraken ook worden nagekomen. Want soms blijkt de praktijk weerbarstig en worden zaken die op papier duidelijk zijn, in de praktijk niet naar behoren uitgevoerd. Met alle risico’s van dien.

Kiwa Technology kan u inzicht geven in de kwaliteit van het onderhoud. Samen met u bekijken we uw contract met het onderhoudsbedrijf om te zien of het moet worden aangescherpt. Vervolgens bezoekt Kiwa steekproefsgewijs een aantal woningen waar kort daarvoor onderhoud is uitgevoerd. We controleren of het onderhoud correct is uitgevoerd en of er een veilige installatie is achtergelaten. Constateren we gebreken, dan kan Kiwa u ondersteunen bij gesprekken hierover met het onderhoudsbedrijf. De praktijk leert dat bedrijven die weten dat ze gecontroleerd worden, al binnen korte tijd beter presteren. Zo brengen we de veiligheid en conditie van gasinstallaties met u op een hoger niveau.

Voor wie?

Voor iedereen die duidelijkheid wil over de kwaliteit van uitbesteed onderhoud.