Doelgroepen

De afgelopen decennia hebben verzekeringsmaatschappijen, technische recherche en juristen meerdere malen, voor uiteenlopende vraagstukken, gebruik gemaakt van onze expertise.

Oorzaken 

De oorzaken kunnen divers zijn. Opzet, slijtage, verkeerd gebruik, foutief ontwerp zijn enkele voorbeelden. In veel gevallen ligt de oorzaak in een samenloop van omstandigheden. Om uitval in de toekomst te kunnen voorkomen maar ook om de financiële schade te kunnen verhalen is het van belang de oorzaak vast te stellen.Uw voordeel

Aan de hand van resultaten van het onderzoek kan de oorzaak van een schade of een ongeval worden vastgesteld. Daarnaast kunnen verbetervoorstellen worden gedaan om herhaling te voorkomen.