De kosten voor reparatie of vervanging van kritische rubberonderdelen kunnen veel hoger zijn dan de initiële kosten van de rubberonderdelen zelf. In dat geval is het zeer waardevol om vooraf de te verwachten levensduur van het specifieke rubberproduct te weten. Daarvoor kunt u vertrouwen op de diensten van Kiwa.

De restlevensduur van bestaande installaties die reeds een groot aantal jaren in bedrijf zijn is ook een belangrijk thema voor afdelingen beheer en onderhoud van bedrijven. Kiwa krijgt vaak verzoeken om te beoordelen of in gebruik zijnde rubber producten of onderdelen langer naar behoren kunnen functioneren en om een schatting te geven van de restlevensduur. In veel gevallen was het resultaat dat vervanging de komende jaren niet nodig was, zelfs voorbij de initiële ontwerplevensduur of garantieperiode. Een duidelijk voordeel voor onze klanten!

Voorbeelden waarbij Kiwa experts hun advies gaven:

  •  Civiele infrastructurele werken (dammen, bruggen, tunnels, aquaducten)
  •  Opblaasbare rubber stormvloedkering
  • Rubberafdichtingen in hoofdleidingnet voor drinkwater
  •  Rubberafdichtingen in heetwater circulatie-installaties
  •  Rubberafdichtingen in leidingnetwerk voor gas
  •  Rubber tankbekledingen
  •  Rubber membranen in gashouders
  •  Rubber afdichtingsprofielen voor tunnels


Kiwa voert onderzoeken uit voor producenten van rubbercompounds en rubberproducten, tussenhandel en distributeurs, ontwerpers, producenten en bouwers van installaties, beheer en onderhoud.

Inzicht in de levensduur van een rubber product in een bepaalde toepassing is belangrijk bij de keuze voor het juiste rubbermateriaal bij een nieuw product en bij onderhoud en beheer van bestaande installaties.

Neem vrijblijvend contact met ons op om uw vraag te bespreken.