Daarnaast is ook de registratie van gasongevallen en incidenten een belangrijke taak van ons. Op basis hiervan worden jaarlijks trendanalyses uitgevoerd, waarvan de resultaten gerapporteerd worden aan de Nederlandse netbeheerders.

Kiwa Technology verzorgt daarover tevens publicaties die bedoeld zijn om kennisdeling op het gebied van de veiligheid en de betrouwbaarheid van het Nederlandse gasnet verder te borgen.Kiwa Technology onderzoekt zowel de technische oorzaken van gas-incidenten als de achterliggende (organisatorische) oorzaken. We beschikken over uitgebreide laboratorium faciliteiten en kennis en ervaring om gedegen technisch onderzoek aan componenten en materialen uit te voeren, zowel bij gasleidingen als bij gasinstallaties

Voor een heldere en correcte analyse van falende barrières, omstandigheden, en primaire en achterliggende oorzaken maken we gebruik van de Tripod-B systematiek. Door onze praktijkervaring zijn we goed in staat interviews te houden met betrokkenen uit alle lagen van de betrokken organisaties. Onze aanbevelingen zijn theoretisch onderbouwd en pragmatisch van aard.

Bel direct

De 24 uurs wachtdienst is dag en nacht bereikbaar voor incidentenonderzoek  (mobiel 06-53 28 73 32).

Als onderzoek gewenst is, volgt een eerste ongevalsonderzoek waarin we bepalen of het incident veroorzaakt is door toedoen van de gasnetbeheerder. Indien nodig voeren we een vervolgonderzoek uit naar de technische en/of organisatorische oorzaken van het incident.

Doel incidentenonderzoek

Het doel van het incidentenonderzoek voor de netbeheerders is gericht op het leren van ongevallen, niet op het aanwijzen van schuldigen.

Kiwa Technology voert ook incidentenonderzoeken, schade-analyses en second opinion onderzoeken uit op verzoek van het bevoegde gezag (o.a. politie), industriële bedrijven en verzekeringsmaatschappijen.

Voor wie?

  • Leidingnetbeheerder
  • Buisleidingexploitant
  • Netbeheerder Gas
  • Installatieverantwoordelijke Gas
  • Afdeling Netbeheer Gas
  • Assetmanager
  • Assetspecialist
  • Risicospecialist
  • HSE manager
  • HSE specialist