Voor wie?

(Brand)beveiligingsbedrijven, ontruimingsalarmbedrijven, Installatiebedrijven ontruimingsalarminstallaties en onderhoudsbedrijven ontruimingsalarminstallaties.

Wanneer is het nodig?

Een ontruimingsalarminstallatie is bedoeld om (onder meer) bij brand in een zodanig vroeg stadium een bericht te verspreiden dat aanwezige personen zich in veiligheid kunnen stellen of in veiligheid gebracht kunnen worden. Zo kunnen ongevallen als gevolg van brand worden voorkomen.

Veel hangt af van de tijd die er is om in geval van brand actie te ondernemen. Daarom moet de ontruimingsalarminstallatie betrouwbaar zijn. Met een erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden van niet gecertificeerde bedrijven. Het schema stelt eisen aan het product, zoals het Programma van Eisen, het Ontwerp, het beveiligingsplan, opleveringsrapport en certificaat. Daarnaast worden eisen gesteld aan het proces van Installatie tot Onderhoud van het systeem en aan het kwaliteitssysteem, zoals o.a. personeel, documentenbeheer en werkinstructies.

Heeft u al een certificering op basis van de Certificatieschema’s Brandmeldinstallaties?
De CCV-schema’s voor ontruimingsalarminstallaties sluiten naadloos aan op de CCV-schema’s brandmeldinstallaties. Met een relatief kleine inspanning kunnen gecertificeerde branddetectiebedrijven, brandmeldinstallatiebedrijven en brandmeldonderhoudsbedrijven ook hun certificatie voor de schema’s Ontruimingsalarminstallaties behalen.

Certificatieproces

Certificatie van uw bedrijf voor het leveren, installeren of onderhouden ontruimingsalarminstallaties begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering van uw bedrijf voor een of meerdere deelgebieden. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen in de certificatieschema’s Ontruimingsalarminstallaties voldoen.

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.