Met de invoering van de drie nieuwe Certificatieschema’s Ontruimingsalarminstallaties is de rolverdeling tussen opdrachtgevers, OAI-bedrijven, installateurs en onderhoudsbedrijven duidelijk. Een bedrijf kan zich voor een of meer schema’s laten certificeren. Dé onafhankelijke manier om kwaliteit en betrouwbaarheid aan te tonen.

Een bedrijf kan zich op basis van onderstaande schema’s laten certificeren:

  • Certificatieschema Leveren Ontruimingsalarminstallaties
  • Certificatieschema Installeren Ontruimingsalarminstallaties
  • Certificatieschema Onderhoud Ontruimingsalarminstallatie

Voor wie?
(Brand)beveiligingsbedrijven, ontruimingsalarmbedrijven, Installatiebedrijven ontruimingsalarminstallaties en onderhoudsbedrijven ontruimingsalarminstallaties.

Wanneer is het nodig?
Een ontruimingsalarminstallatie is bedoeld om (onder meer) bij brand in een zodanig vroeg stadium een bericht te verspreiden dat aanwezige personen zich in veiligheid kunnen stellen of in veiligheid gebracht kunnen worden. Zo kunnen ongevallen als gevolg van brand worden voorkomen.

Veel hangt af van de tijd die er is om in geval van brand actie te ondernemen. Daarom moet de ontruimingsalarminstallatie betrouwbaar zijn. Met een erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden van niet gecertificeerde bedrijven. Het schema stelt eisen aan het product, zoals het Programma van Eisen, het Ontwerp, het beveiligingsplan, opleveringsrapport en certificaat. Daarnaast worden eisen gesteld aan het proces van Installatie tot Onderhoud van het systeem en aan het kwaliteitssysteem, zoals o.a. personeel, documentenbeheer en werkinstructies.

Heeft u al een certificering op basis van de Certificatieschema’s Brandmeldinstallaties?
De CCV-schema’s voor ontruimingsalarminstallaties sluiten naadloos aan op de CCV-schema’s brandmeldinstallaties. Met een relatief kleine inspanning kunnen gecertificeerde branddetectiebedrijven, brandmeldinstallatiebedrijven en brandmeldonderhoudsbedrijven ook hun certificatie voor de schema’s Ontruimingsalarminstallaties behalen.

Certificatieproces
Certificatie van uw bedrijf voor het leveren, installeren of onderhouden ontruimingsalarminstallaties begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijk toelatingsonderzoek waarbij Kiwa NCP door middel van audits beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering van uw bedrijf voor een of meerdere deelgebieden. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen in de certificatieschema’s Ontruimingsalarminstallaties voldoen.

Gecertificeerde bedrijven
Voor gecertificeerde bedrijven, klik op de betreffende link hieronder:
Leveren Ontruimingsalarminstallaties
Installeren Ontruimingsalarminstallaties
Onderhouden Ontruimingsalarminstallaties

Certificatieafspraken:
Bij uitvoering van de CCV-certificatieschema’s OAI komen soms onduidelijkheden naar boven waarin het schema niet voorziet of waar het schema onvoldoende houvast biedt waardoor verschillen in beoordeling kunnen ontstaan. Toch dienen certificatiebeoordelingen eenvormig worden uitgevoerd. Daarom moet worden voorzien in een oplossing. Deze oplossing wordt vastgelegd in een certificatieafspraak. Bij herziening van het certificatieschema worden de certificatieafspraken opgenomen in de nieuwe versie.  

Hieronder vind je de certificatieafspraken voor het leveren, installeren en onderhouden van ontruimingsalarminstallaties (OAI):

Certificatieafspraak 2018-01 Beschikbaarheid onderhoudsinstructies
Certificatieafspraak 2018-02 Gebruik model PvE
Certificatieafspraak 2018-03 Tekenen PvE’s
Certificatieafspraak 2019-01 Exameninstellingen
Certificatieafspraak 2019-02 Corrigerende maatregelen
Certificatieafspraak 2019-03 Kwalificatie op werklocatie
Certificatieafspraak 2019-04 Compatibiliteitsverklaringen
Certificatieafspraak 2019-04 Compatibiliteit Factsheet
Certificatieafspraak 2019-05 Exameninstellingen
Certificatieafspraak 2020-02 Onderhoudsplan OAI
Certificatieafspraak 2020-03 Digitale handtekening
Certificatieafspraak 2020-05 Bepaling uitgangskwaliteit bij onderhoud

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.