Als onafhankelijk deskundige kan Kiwa Technology door middel van een ontwerpbeoordeling voor u vaststellen of het ontwerp van zowel bestaande of een nieuw te bouwen installatie voldoende garantie biedt voor veilig en betrouwbaar functioneren.

Hoe gaan we te werk?

Na een eerste overleg waarbij de installatie en ontwerpprincipes worden besproken zal het ontwerp van de installatie op onder andere de volgende aspecten worden beoordeeld:

 • Functionele beoordeling van het ontwerp.
  • Doet het systeem wat het moet doen.
 • Positie en afstelwaarde van beveiligingen
  • Zitten de beveiligingen fysiek op de juiste plaats.
  • Wordt de juiste parameter op de juiste wijze gemeten.
  • Waarneer grijpt de beveiliging in en is dit voldoende voor het creëren van een veilige situatie.
 • Beoordeling elektrisch werkingsschema
  • Zijn de voorwaarde voor een veilige start van de installatie op de juiste wijze in het elektrisch circuit opgenomen.
  • Wordt, indien van toepassing, het vereiste SIL niveau bereikt.

Daarnaast zal ook bekeken worden of het ontwerp niet onnodig kritisch is voor storingen.

Toetsing vindt plaats op de gehanteerde ontwerpnormen, zoals de NEN-EN 746-2, en op de algemeen geldende veiligheidsfilosofie voor stookinstallaties. Bij tekortkomingen adviseren wij over de mogelijke oplossingen om te komen tot een veilig en betrouwbaar ontwerp.

Na de ontwerpbeoordeling op papier zal na realisatie van de installatie een functionele test volgen. Bij deze functionele test worden de beveiligingen getest op afstelling en correct functioneren.

Wat krijgt u?

Na afronding ontvangt u een rapport met de bevindingen en een advies voor onderhouds- en inspectieactiviteiten. De inhoud van het rapport sluit volledig aan op de EBI activiteiten zoals beschreven in de SCIOS systematiek. Toekomstige inspectie- en onderhoudswerkzaamheden kunnen gebaseerd worden op de inhoud van het rapport.

Wat levert het op?

Een door Kiwa uitgevoerde ontwerpbeoordeling geeft u het vertrouwen dat uw installatie veilig en betrouwbaar kan functioneren. Met het rapport kunt u aantonen te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen.

Voor wie?

Industrie, expertisebureaus, installatiebedrijven