De OVK-opleiding van VCANederland (aangeboden in samenwerking met Gelling Publishing) is er voor medewerkers die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor de praktische vertaling van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Operationeel veiligheidskundigen zijn vaak de schakel tussen de werkvloer en het management en daardoor van grote waarde voor organisaties die veiligheid een structurele plek willen geven in hun bedrijfsvoering. Het OVK-diploma wordt dan ook steeds meer gevraagd.

De OVK-opleiding van VCANederland is SKO-Hobéon en SVK geregistreerd. De opleiding is in veel opzichten een verdieping van de VOL VCA-lesstof: er wordt intensief ingegaan op de vakgebieden veiligheid, kwaliteit, arbo en milieu. Naast theoretische kennis wordt ook gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Daarnaast krijgen de cursisten twee bedrijfsopdrachten (over arbozorg en organisatie en over arbeidsmiddelen). 

Veel operationeel veiligheidskundigen stromen na het behalen van hun OVK-diploma door naar opleidingen voor Middelbaar- of Hoger Veiligheidskundige.

Op de website van VCANederland vindt u meer informatie over de OVK-opleiding en kunt u zich hiervoor ook gelijk aanmelden.