Waar moet een bedrijf aan voldoen om het keurmerk te voeren? Alleen glazenwasserbedrijven die lid zijn van OSB kunnen het certificaat Glas & Gevel behalen en daarvoor moeten zij aan de bepalingen voldoen.

Wanneer u zich wil onderscheiden in de markt.

Waar moet een bedrijf aan voldoen om het keurmerk te voeren? Alleen glazenwasserbedrijven die lid zijn van OSB kunnen het certificaat Glas & Gevel behalen en daarvoor moeten zij ondermeer aan de onderstaande bepalingen voldoen.

- Opvolgen van brancheafspraken op het gebied van veilig werken op hoogte, zoals vastgelegd in de branche Risico Inventarisatie en evaluatie, zodat de veiligheid van alle relevante aspecten van het werk geregeld zijn.

- Aan alle technische aspecten voor veilig werken op hoogte moet worden voldaan.

- Een organisatie moet kunnen aantonen dat de objectgebonden Risico Inventarisatie & Evaluaties actuele informatie bevatten.

- Het glazenwassersbedrijf moet kunnen aantonen dat medewerkers bij indiensttreding een instructie krijgen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

- Het glazenwassersbedrijf moet instructie geven aan medewerkers en onderaannemers over regels en voorschriften die gelden op het object van de opdrachtgever voordat met de werkzaamheden gestart wordt.

- Keuren, registreren en identificeren van installaties: Werkzaamheden worden uitgevoerd met veilige installaties. Dit geldt tevens voor installaties van de opdrachtgever.

- Verstrekken en toezicht houden op het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

- De organisatie zorgt er voor dat uitvoerende glazenwassers aantoonbaar vakbekwaam zijn.