De schoonmaaksector heeft de afgelopen jaren veel ontwikkelingen meegemaakt. Voorbeelden hiervan zijn de verharding van de marktverhoudingen door teruglopende schoonmaakbudgetten, scherpe prijsconcurrentie en kortlopende contracten. Veel partijen spelen hierbij een rol, waaronder opdrachtgevers en makelaars. OSB vindt echter dat schoonmaakbedrijven zelf een leidende rol moeten pakken. Het stellen van gerichte eisen aan de leden van OSB is een belangrijke eerste stap om meer transparantie te brengen, in de sector èn de markt. Daarnaast ook om verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van duurzame marktcondities. Juist daarom is het OSB-Keurmerk nodig.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 december 2011 is besloten dat het OSB-Keurmerk geldt voor alle aangesloten OSB leden. Alle leden krijgen een ruime periode (een jaar) om te voldoen aan de eisen die het Keurmerk stelt. Uiteraard wordt veel informatie verstrekt en wordt ondersteuning geboden door de OSB om te zorgen dat ieder lid ook kan voldoen aan de eisen van het OSB-Keurmerk.

De schoonmaaksector heeft de afgelopen jaren veel ontwikkelingen meegemaakt. Vverharding van de marktverhoudingen door teruglopende schoonmaakbudgetten, scherpe prijsconcurrentie en kortlopende contracten. Onder andere opdrachtgevers en makelaars speelden hierbij een rol.

OSB vindt echter dat schoonmaakbedrijven zelf een leidende rol moeten pakken. Het stellen van gerichte eisen aan de leden van OSB is een belangrijke eerste stap om meer transparantie te brengen, in de sector èn de markt. Daarnaast ook om verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van duurzame marktcondities.

Ieder lid wordt in januari 2012 aangeschreven door OSB om zich aan te melden bij de Stichting Normering Arbeid. De formulieren worden u toegezonden door de OSB.

Het OSB-Keurmerk behalen kan door lid te worden van de OSB. Na het voldoen aan de voorwaarden om lid te worden volgt de procedure om het OSB-Keurmerk te behalen. Na het succesvol invoeren van het OSB-Keurmerk en de controle daarop middels de externe inspectie bent u OSB lid. Het OSB-Keurmerk stelt specifieke eisen die alleen gelden voor leden. Niet-leden kunnen daarom het OSB-Keurmerk niet behalen. Dergelijke regelingen gelden ook in andere branches, zoals de uitzendbranche (denk aan ABU of NBVU) of de automobielbranche (BOVAG).

Indien u lid bent van OSB, kunt u bij Kiwa een offerte aanvragen. Wij zullen voor u een offerte verzorgen en de audit uitvoeren. Neemt u hiervoor gerust contact op met de contactpersonen zoals hier genoemd.