In het kwaliteitsprogramma parkkonijnen zijn dierenwelzijnsnormen opgenomen. Daarnaast zijn er aanvullende eisen gesteld aan de huisvesting en verzorging van de konijnen. Deze aanvullende eisen hebben bijvoorbeeld betrekking op de aanwezigheid van ruwvoer, schuilmogelijkheden en meer ruimte per konijn.

Voor meer informatie en actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen.