Deze beoordelingsrichtlijn voorziet in de productie van kunststof niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties met een geïntegreerde stalen opvangbak van ten hoogste 3 m³.

Deze beoordelingsrichtlijn is bindend verklaard op 20 november 2020 en vervangt BRL-K580/01 d.d. 8 februari 1999.

Voor wie?

BRL-K580/02 is bedoeld voor leveranciers/producenten van kunststof niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties met een geïntegreerde stalen opvangbak.

Wanneer is het nodig?

Het leveren/produceren van niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties onder het productcertificaat BRL-K580/02 geeft bij de gebruikers, maar ook bij het bevoegd gezag, het vertrouwen dat de niet-stationaire opslag- en afleverinstallatie is geproduceerd onder een regelmatig door Kiwa gecontroleerd kwaliteitsborgingsysteem. In overeenstemming met PGS 30 bijlage D "Tijdelijke niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties", moet een kunststof niet-stationaire opslag- en afleverinstallatie vervaardigd zijn volgens BRL-K580. De eisen voor de kunststof opslaginstallaties zijn vastgelegd in de BRL-K580.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.