Overeenkomstig PGS 30 zal voor tijdelijke, niet stationaire opslag- en afleverinstallaties getracht moeten worden een zelfde veiligheidsniveau te bereiken als bij stationaire tankinstallaties. Volgens de PGS 30 moeten kunststoffen niet-stationaire opslag- en afleverinstallaties constructief voldoen aan BRL-K580.

Voor wie?

Gebruikers van opslaginstallaties voor de tijdelijke, niet-stationaire bovengrondse opslag van brandstoffen en smeermiddelen.

Wanneer is het nodig?

Deze opslaginstallaties zijn van toepassing bij buiten activiteiten die zich verplaatsen (wegenbouw) en activiteiten met een tijdelijk karakter (bouwprojecten en evenementen). Ook kunnen tijdelijke, niet -stationaire opslaginstallaties wel eens gebruikt worden voor noodstroom en een koppeling met WKK installaties (deze laatste komt zelden voor). Bij evenementen moet men alleen denken aan een warmte voorziening.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.