De Plus audit is opgebouwd uit 2 delen, te weten:

-Het Motivational paper (MP); dit is een schriftelijke vragenlijst, die voorafgaand aan de audit ingevuld dient te worden.

- De Praktijkaudit: dit is een bijeenkomst waarbij een praktijkafvaardiging (max. 3 personen) samen met twee Kiwa auditoren de praktijk audit op een aantal relevante aspecten in relatie tot de bedrijfsvoering.

Bij de Plus audit ligt de nadruk op het toetsen van het methodisch handelen, m.b.v. patiëntendossiers, en op de implementatie van de richtlijnen. De Plus audit kent twee varianten:

 • de reguliere Plus audit: geldt in principe voor alle fysiotherapiepraktijken. Praktijken met HKZ certificering op basis van multi-site dienen de reguliere Plus audit te volgen. De Plus audit vindt plaats op locatie.
 • de verkorte Plus audit: deze geldt alleen voor de praktijken die in het bezit zijn van een HKZ certificaat. Deze uitzondering wordt enkel gemaakt voor praktijken die individueel het HKZ certificaat hebben behaald.

Fysiotherapiepraktijken die zich willen onderscheiden in de markt.

De reguliere Plus audit toetst 8 criteria. Deze kunt u aan de rechterkant van de pagina inzien.

De Verkorte Plus audit toets 4 criteria. Ook deze kunt u aan de rechterkant van de pagina inzien.

Kosten

Motivational Paper

 • Motivational Paper €157,50 excl. BTW


Verkorte Plus audit (praktijk is in het bezit van een individueel HKZ certificaat)

 • Verkorte Plus audit, 10 dossiers (=5 FTE) €1120,00 excl. BTW
 • Verkorte Plus audit, 15 dossiers (> 5 FTE) €1330,00 excl. BTW

Reguliere Plus audit (praktijk is NIET in het bezit van een individueel HKZ certificaat)

 • Reguliere Plus audit, 10 dossiers (=5 FTE) €1540,00 excl. BTW
 • Reguliere Plus audit15 dossiers (> 5 FTE) €1750,00 excl. BTW

Voor zowel de verkorte als reguliere Plus audit geldt dat in het geval van meerdere locaties , die allen vanuit dezelfde praktijk AGB-code declareren, de wortelformule wordt toegepast. Voorbeeld: De organisatie bestaat uit 5 locaties, de wortel van 5=2.24, hetgeen betekent dat er 3 locaties bezocht dienen te worden. Op de hoofdlocatie wordt de audit uitgevoerd en op de twee grootste nevenvestigingen wordt een quickscan uitgevoerd waarbij per locatie 5/10 extra dossiers worden getoetst (afhankelijk van het aantal FTE). Indien de locaties allen vanuit een aparte AGB-code declareren dient er per locatie een aparte audit te worden uitgevoerd.

Kosten locatiebezoek per locatie:

 • (=5 FTE) binnen 30 km hoofdlocatie €315,00 excl. BTW
 • (> 5 FTE) binnen 30 km hoofdlocatie €420,00 excl. BTW
 • (=5 FTE) buiten 30 km hoofdlocatie €420,00 excl. BTW
 • (> 5 FTE) buiten 30 km hoofdlocatie €525,00 excl. BTW.


Aanmelden: Klik hier

Zilveren Kruis Achmea

Voor Zilveren Kruis Achmea kun je je onderscheiden door het volgen van het KNGF Plusprogramma of het Keurmerk Fysiotherapie.
Kiiwa voert de verschillende audits met haar gebruikelijke kennis en visie uit en kan als certificerende instelling scherpe combinatie-audits in tijd en kosten bieden.

Wij kunnen een HKZ audit of Plus/ Effectiviteitsaudit(of scan) combineren met een visitatie audit tegen gunstige voorwaarden.

Zo word u door de markt die sterk in ontwikkeling is niet op nog meer kosten gejaagd en bent u in vertrouwde handen bij 1 partner en bekende auditoren.