De inhoud van de Plus Heraudit De criteria voor de Plus Heraudit zijn ongewijzigd, echter zullen alleen de criteria Methodisch Handelen, de implementatie van de KNGF richtlijnen en eventuele NC's op de overige criteria aan bod komen. Het gestelde termijn voor de dossierbeoordeling bedraagt opnieuw zes maanden voorafgaande aan de audit datum. De Plus Heraudit dient tussen de 6 en 9 maanden na de eerste auditdatum uitgevoerd te worden.

De locatiebezoeken zijn bij de Plus Heraudit niet van toepassing.