Voor wie?

  • Eigenaren van sportaccommodaties;
  • Gebruikers van sportaccommodaties.


Wanneer is het nodig?

  • Tijdens de voorbereidingen op een privatisering;
  • Na invoering van een privatisering.


Processtappen

  • 0-meting sportvelden;
  • Status rapportage en advies benodigd onderhoud;
  • Toezicht op en advies met betrekking tot uitgevoerd onderhoud;
  • Monitoring van het kwaliteitsverloop van de sportvelden.


Over Kiwa ISA Sport
Kiwa ISA Sport is hèt kennisinstituut voor sportaccommodaties. Al meer dan vijftig jaar helpen wij bij het realiseren en in stand houden van kwalitatief goede, duurzame en veilige sportaccommodaties. Dat doen wij vooral binnen Nederland, maar ook internationaal. Sinds 2011 maken wij deel uit van Kiwa.

Kiwa ISA Sport is volledig onafhankelijk en heeft alle benodigde kennis in huis over normen en testmethoden. Wij nemen al jaren deel aan alle (inter)nationale normcommissies en zijn geaccrediteerd door (inter)nationale sportbonden.