Als gevolg van teruglopende budgetten bij gemeenten vindt er de laatste tijd een privatiseringsgolf van sportaccommodaties plaats. Hierbij worden de verenigingen zelf verantwoordelijk gesteld voor het beheer en onderhoud, en soms ook voor renovatie en vervanging van hun sportvelden. Waar de afgelopen 20 jaar vooral tennis- en hockeyaccommodaties geprivatiseerd zijn, komen nu ook voetbalverenigingen in beeld.

De wijze waarop geprivatiseerd wordt verschilt per geval. Overwegingen die hierbij een rol spelen, zijn bijv.: hoeveel is de gemeente nog bereid om financieel bij te dragen, wat moet van die vergoeding bekostigd worden, en wanneer vindt de bijdrage plaats (bijv. jaarlijks of een eenmalig afkoopsom).

Omdat beide partijen er bij gebaat zijn dat er een redelijk pakket afspraken wordt samengesteld en dat de beschikbaar gestelde middelen uiteindelijk goed worden besteed, is het raadzaam om tijdens de voorbereidingen en de uitvoering een derde partij als intermediair in te zetten. Vanuit haar onafhankelijke positie en vanwege haar jarenlange kennis van sportaccommodaties, is Kiwa ISA Sport hiervoor dé aangewezen instantie.

Voor wie?

  • Eigenaren van sportaccommodaties;
  • Gebruikers van sportaccommodaties.

Wanneer is het nodig?

  • Tijdens de voorbereidingen op een privatisering;
  • Na invoering van een privatisering.

Processtappen

  • 0-meting sportvelden;
  • Status rapportage en advies benodigd onderhoud;
  • Toezicht op en advies met betrekking tot uitgevoerd onderhoud;
  • Monitoring van het kwaliteitsverloop van de sportvelden.

Kiwa ISA Sport

Kiwa ISA Sport is hét kennisinstituut voor sportaccommodaties. Al meer dan vijftig jaar helpen wij bij het realiseren en in stand houden van kwalitatief goede, duurzame en veilige sportaccommodaties. Dat doen wij vooral binnen Nederland, maar ook internationaal. Sinds 2011 maken wij deel uit van Kiwa. Kiwa ISA Sport is volledig onafhankelijk en heeft alle benodigde kennis in huis over normen en testmethoden. Wij nemen al jaren deel aan alle (inter)nationale normcommissies en zijn geaccrediteerd door (inter)nationale sportbonden.