Leveranciers van beveiligingssystemen kunnen een productkeuring aanvragen voor beveiliging voor personenauto's, bedrijfsvoertuigen, motorfietsen of werkmaterieel. Het is ook mogelijk om een productkeuring aan te vragen voor mechanische beveiliging, voertuigvolgsystemen, terugvindsystemen of volgsystemen voor tweewielers. 

Processtappen

1. Inleveren van de benodigde documenten bij Kiwa SCM.
Een aanvraag voor het uitvoeren van de testen kan ingediend worden bij Kiwa SCM door te mailen naar info.scm@kiwa.nl

Elektronische beveiliging en voertuigvolgsystemen worden getest door DARE!! Measurements. 
Mechanische beveiliging wordt getest door SKG.

2. Aanleveren van twee complete producten bij het testhuis.
De producten dienen geleverd te worden zoals ze in productie zijn. Het gebruik van prototypes is niet toegestaan. Indien er meerdere types worden aangeboden, bepaalt Kiwa SCM welke types er getest dienen te worden en hoeveel er van welke types moeten worden ingeleverd. Wanneer bovenstaande items zijn ingeleverd zal Kiwa SCM een testprocedure opstellen welke door het testhuis zal worden uitgevoerd. Kiwa SCM levert de documentatie bij het testhuis aan.
Wanneer de volledige testprocedure uitgevoerd moet worden, zal dit ongeveer acht weken in beslag nemen.

3. Rapportage
Het testhuis rapporteert aan de aanvrager en aan Kiwa SCM. Dit gebeurt in de vorm van een testrapport waarin het testhuis aangeeft of het product aan de gestelde eisen van het keuringsvoorschrift voldoet.

4. Afgeven goedkeuring
Aan de hand van de testresultaten beslist Kiwa SCM of er een goedkeuring afgegeven kan worden op het betreffende product.

5. Keuringsovereenkomst
Indien Kiwa SCM het testrapport positief heeft beoordeeld, geeft zij een goedkeurnummer uit. De aanvrager is hiermee goedkeurhouder geworden. Het goedkeurnummer wordt op de website van Kiwa SCM gepubliceerd. De goedkeurhouder ontvangt hierop een keuringsovereenkomst met daarin de rechten en plichten. Ook ontvangen zij het certificaat van goedkeuring.

6. Bestellen goedkeurstickers
De goedkeurhouder kan nu goedkeurstickers bestellen bij Kiwa SCM. Deze stickers dienen op de producten te worden aangebracht, de producten zijn hierdoor herkenbaar als goedgekeurd. Deze goedkeurstickers zijn voorzien van een nummer waarmee Kiwa SCM erkende inbouwbedrijven de goedgekeurde systemen kunnen registreren voor inbouw.

7. Nakeurverplichting
De goedkeurhouder zal worden gevraagd om jaarlijks minimaal 1 product in te leveren zoals het aan de markt wordt geleverd. Op dit product wordt een selectie van de testen uitgevoerd die in het keuringsvoorschrift staan vermeld. Het product dient compleet te worden aangeleverd zodat het in een voertuig kan worden ingebouwd. De inbouwbeschrijving en gebruikershandleiding moeten zijn bijgeleverd. 
Voor de nakeur dient een aanvraag voor het uitvoeren van de testen te worden ingediend.