Inhoud beoordelingsrichtlijn

De PSO is een meetinstrument. De methode behelst een toetst van de sociale prestaties van een organisatie en niet die van een onderliggend managementsysteem of werkproces. Toetsing of een organisatie voldoet aan de PSO-criteria vindt plaats door een onafhankelijke certificerende instantie. De PSO is opgezet als een prestatieladder met een aspirantstatus en trede 1,2 en 3. Bedrijven met een erkenning op trede 1,2 of 3 dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwestbare groepen.

Door invullen van de PSO-rekentool en checklisten kunnen organisaties vrijblijvend hun eigen prestatieniveau socialer ondernemen bepalen. Zij meten daarbij hun directe- en indirecte sociale bijdragen. Werkgevers die de doelstelling van ‘socialer ondernemen’ ook toepassen bij het inkopen van producten of diensten en/of het uitbesteden van werk kunnen dat laten meetellen voor de erkenning.

Voor wie?

Een PSO-erkenning is bedoeld voor reguliere organisaties: bedrijfsleven, non-profitorganisaties en overheidsorganisaties als werkgever. De PSO-erkenning is niet bedoeld voor SW-bedrijven. De PSO toetst de omvang van de bijdrage aan de werkgelegenheid voor personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De erkenning wordt na beoordeling op de PSO-criteria verleend aan een rechtspersoon, dat wil zeggen een afzonderlijk herkenbare eenheid van een onderneming of organisatie. De erkenning is uitsluitend geldig voor de rechtspersoon waarvoor het is uitgegeven en kan niet aan derden worden overgedragen.

Overeenkomst met Stichting PSO-Nederland

Stichting PSO-Nederland kent een organisatie een PSO-erkenning toe. Dit doet PSO-Nederland op advies van een Kiwa-auditor aan de hand van het auditverslag. Eens in de twee jaar moet de organisatie een nieuwe audit laten uitvoeren (bij aspirant-status na één jaar).
Informatie over de volledige procedure, voorwaarden, geldigheidsduur en kosten zijn te vinden op www.pso-nederland.nl.

Klik hier voor meer informatie!