Wat is GASTEC QA

Het GASTEC QA merk op een gasproduct is de verklaring van de fabrikant dat haar product voldoet aan de hoogste eisen met betrekking tot kwaliteit, functionaliteit en veiligheid. Wilt u als gebruiker van gasproducten absolute zekerheid, gebruik dan GASTEC QA gekeurde producten. GASTEC QA (Quality Approved) is een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk dat exclusief door Kiwa Nederland B.V. wordt uitgegeven. 

GASTEC QA voor diverse producten

GASTEC QA is onder meer beschikbaar voor de volgende producten:

 • Binnen- en buitenleidingen;
 • Koppelingen;
 • Afsluiters en Kranen;
 • Meet- en regelapparatuur;
 • Gastoestellen en –apparatuur (specials zoals combisteamers, frituren en hogedrukreinigers);
 • Rookgasafvoersystemen (met of zonder luchttoevoersysteem) en toestellen met gas als warmtebron;
 • Halffabricaten.

GASTEC QA keurmerk verkrijgen

Bent u leverancier, dan is de route om tot het GASTEC QA merk te komen als volgt:

 • Op basis van uw aanvraag doet Kiwa Nederland B.V. u een aanbieding waarin alle relevante informatie terug is te vinden, waaronder het keuringstestprogramma, de benodigde monsters en de planning. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met testresultaten die u reeds bij andere geaccrediteerde testinstituten behaald hebt.
 • Nadat uw product het keuringstestprogramma succesvol heeft doorstaan, stelt Kiwa Nederland B.V. een GASTEC QA contract op. Na ondertekening van het contract door beide partijen, ontvangt u het volledige keuringsrapport en het GASTEC QA certificaat. Vanaf dat moment kunt u al uw GASTEC QA goedgekeurde producten van het GASTEC QA logo of woordmerk voorzien.

Alle vastgelegde afspraken zijn te vinden op de pagina publicaties van Kiwa bij de Algemene Voorwaarden voor het uitvoeren van opdrachten 2014 en aanvullend het Kiwa Reglement voor Certificatie 2017.

Wijzigingen betreffende Keuringseisen/Beoordelingsrichtlijnen staan vermeld op de pagina Wijzigingen BRL's.

Productie- en productcontrole

Een belangrijk onderdeel van het GASTEC QA contract is de productie- en productcontrole. Kiwa Nederland B.V. bezoekt de leverancier en/of de productieplaats om een audit op de productie van de gekeurde producten uit te voeren.
Verdeeld over de bezoeken zal het onderstaande programma jaarlijks worden gehanteerd:

 • Controle van kalibratie status beproevingsapparatuur
 • Ingangscontrole grondstoffen/onderdelen
 • Controle eindproduct (testen/metingen)
 • Controle tijdens productie (testen/metingen)
 • Procedure voor producten met afwijkingen
 • Opslag en (intern) transport product
 • Klachten afhandeling.

Tevens worden dan steekproefsgewijs producten gekozen, waarop vervolgens bij Kiwa Nederland B.V. proeven worden uitgevoerd.
Het aantal controlebezoeken/audits per jaar is vastgesteld in de keuringseis van het desbetreffende product. Hierin staan tevens de eisen omtrent het kwaliteitssysteem beschreven.

GASTEC QA algemene eisen keurmerk

Voor het verkrijgen van het GASTEC QA productcertificaat hanteert Kiwa een tweetal documenten. De GASTEC QA algemene eisen, waarin de procedure voor het verkrijgen van het certificaat, het behouden van het certificaat en de eisen aan de certificatie-instelling (Kiwa) zijn vastgelegd. Daarnaast hanteert Kiwa de GASTEC QA keuringseis, waarin de eisen die aan het product worden gesteld zijn vastgelegd. Beide documenten samen vormen het GASTEC QA certificatie schema. De GASTEC QA algemene eisen vindt u onder 'Extra informatie'. De  GASTEC QA keuringseisen vindt u via QA Keuringseisen.

GASTEC QA Rookgasafvoersystemen (met of zonder luchttoevoersysteem) en toestellen met gas als warmtebron

Voor het verkrijgen van het GASTEC QA productcertificaat op rookgasafvoersystemen (met of zonder luchttoevoersysteem) en toestellen met gas als warmtebron hanteert Kiwa beoordelingsrichtlijnen per product waarin alle eisen zijn opgenomen. Het betreft onderstaande beoordelingsrichtlijnen (de complete beoordelingsrichtinglijnen vindt u op onze downloadpagina. Het Gaskeur-aanvraagformulier vindt u hiernaast).

 • BRL GASTEC QA 19 1 juli 2015;
 • BRL GASTEC QA 72 1 juli 2015;
 • BRL GASTEC QA 83-1 1 juli 2015;
 • BRL GASTEC QA 83-3 1 juli 2015;
 • BRL GASTEC QA 83-4 1 juli 2015;
 • BRL GASTEC QA 83-5 1 juli 2015;
 • BRL GASTEC QA 138 1 juli 2015;
 • BRL GASTEC QA 138A 18 februari 2016;
 • BRL GASTEC QA 166 1 juli 2015;
 • BRL GASTEC QA 174 V2 1 1 maart 2017;
 • BRL GASTEC QA 175 V2 1 1 maart 2017;
 • BRL GASTEC QA 195 V2 1 1 maart 2017;
 • BRL GASTEC QA 199 1 juli 2015;
 • Interpretatie wanddikte BRL 83.1 83.3 83.4 en 83.5 1 juli 2015.