De Regelinghouder van IKB Varken, is aangesloten bij QS (Bündler). Nederlandse bedrijven die IKB Varken gecertificeerd zijn, kunnen voor een gering bedrag deelnemen aan het plusprogramma QS voor IKB Varken bedrijven. Deze bedrijven vullen daarvoor een aanmeldingsformulier in. Kiwa VERIN toetst na ontvangst van het aanmeldingsformulier de mogelijkheid tot deelname aan QS. Na goedkeuring wordt het bedrijf als QS waardige deelnemer opgenomen in het register IKB Varken, en wordt het onder vermelding van QS nummer opgenomen in de QS databank.

Klik hier voor de QS databank.

Kiwa VERIN voert bij deelnemers aan het QS plusprogramma een jaarlijkse controle uit op de aanvullende voorschriften op IKB Varken. Dit gebeurt meestal in combinatie met de jaarlijkse IKB Varken controle.

Aanmelden Q&S
Een bedrijf kan zich bij Kiwa VERIN aanmelden voor het QS plusprogramma. Na certificatie neemt Kiwa VERIN het bedrijf op in de QS databank en geeft zij ook dagelijks geautomatiseerd de salmonellasatus (indien van toepassing) door.
Wanneer een bedrijf al bij een (bijvoorbeeld Duitse) Bündler is aangesloten, kan Kiwa VERIN het bedrijf niet in de databank opnemen en kan zij ook de Salmonella satus niet doorgeven. In dat geval is het nodig dat het bedrijf de oude Bündler opzegt.

Klik hier voor het QS plusprogramma aanmeldformulier

Voor meer informatie en actuele tarieven kunt u contact met ons opnemen.