Vuil textiel dat door zorgverleners aan wasserijen wordt aangeboden, is vaak verontreinigd met micro-organismen uit de omgeving waarin het is gebruikt. Het is aan de wasserijen om dit textiel te ontdoen van biologische contaminatie en het vervolgens te beschermen tegen herbesmetting tot het moment dat het weer bij de klant wordt aangeboden om opnieuw gebruikt te worden.

NEN-EN 14065 RABC

De norm NEN-EN 14065 RABC beschrijft een risicomanagementbenadering, genaamd Risk Analysis & Biocontamination Control (RABC), die bedoeld is om wasserijen in staat te stellen de microbiologische kwaliteit van het verwerkte textiel continu te waarborgen. Het systeem is compatibel met andere internationaal erkende normen voor kwaliteitsmanagementsystemen en kan worden gecombineerd met een kwaliteitsmanagementsysteem als ISO 9001. De RABC aanpak maakt die aspecten beheersbaar die betrekking hebben op de kwaliteit van het eindproduct en de veiligheid van de medewerkers.

Voordelen van NEN-EN 14065 RABC certificering door Kiwa:

  • Ruime ervaring (ook met integratie in normen als ISO 9001);
  • Onafhankelijke audituitvoering;
  • Scherp tarief;
  • Kiwa is een wereldwijd toonaangevende certificeerder.

Laat uw kwaliteit zien!

Om in de huidige wereldeconomie te kunnen opereren, is aandacht voor kwaliteit cruciaal. Klanten zijn op zoek naar aantoonbare kwaliteit van de producten en diensten die ze afnemen. Leveranciers moeten vaak laten zien dat ze voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid en management. Certificering is daarvoor een uitstekend middel. Door samen te werken met Kiwa profiteert u optimaal van RABC 14065, verbetert u uw managementsystemen en tilt u uw prestaties naar een hoger niveau. Zo komt u tegemoet aan de behoeften van uw klanten en geeft u uw bedrijfsvoering een extra impuls.