Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) is bedoeld om te worden toegepast door CCTV-toezichtcentrales voor de exploitatie van camerasystemen die gebruikt worden voor cameratoezicht van openbare plaatsen.

De CCTV-toezichtcentrales leveren:

  • live beelden en informatie op basis van deze live beelden aan de politie
  • beeldmateriaal dat is opgeslagen aan de politie
  • informatie op basis van live beelden aan andere hulpdiensten niet zijnde de politie

Voor wie?

Toezichtcentrales, politie, gemeenten, particuliere alarmcentrales en beveiligingsbedrijven.

Wanneer is het nodig?

De toepassing van cameratoezicht heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Zowel in de private als in de publieke sector worden in toenemende mate camera’s gebruikt voor de beveiliging van gebouwen, goederen en personen.

Ook gemeenten kiezen steeds vaker en eerder voor het plaatsen van camera’s als aanvulling op het politietoezicht op straat. Naast de technische eisen op het gebied van beeldkwaliteit moeten dergelijke camerasystemen ook voldoen aan de eisen op het gebied van privacy. Echter; hoe kan een afnemer van een camerasysteem vaststellen of het systeem voldoet aan de technische en juridische eisen?

Processtappen

CCV-Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare Plaatsen Procescertificaat voor de toezichtcentrale stelt eisen voor certificering aan onder andere de exploitatie van het camerasysteem, zoals de eisen aan een uitvoeringsprotocol, de kwaliteit van live en opgeslagen beeldmateriaal, de authenticiteit en ouderdom van opgeslagen beeldmateriaal en het beschikbaar stellen van opgeslagen beeldmateriaal.

Daarnaast stelt de BRL eisen aan het kwaliteitssysteem zoals onder andere de eisen aan personeel, procedures en werkinstructies, opdrachtvorming en het gebouw van de toezichtcentrale.

Certificatieproces erkend CCTV Toezichtcentrale

Certificatie van uw bedrijf als CCTV-Toezichtcentrale begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt en onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering als CCTV-Toezichtcentrale wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen.

Gecertificeerde bedrijven

Voor gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.