De eisen te stellen aan het proces zijn afkomstig uit:

  • PGS 16 Autogas LPG;
  • PGS 18 LPG depots (butaan, propaan en hun mengsels);
  • PGS 19 Propaan en butaan: Opslag;
  • PGS 23 Vulstations voor flessen en ballonvaarttanks;
  • PGS 25 Aardgas: Afleverinstallaties voor motorvoertuigen;
  • PGS 33 Aardgas: Afleverinstallaties van vloeibare aardgas (LNG) voor motorvoertuigen.


De van toepassing zijnde artikelen uit deze richtlijnen zijn zoveel mogelijk opgenomen in de hierna volgende proces- en productiesteun. Daarnaast zijn alle NEN-normen en NPR-praktijkrichtlijnen, welke in de betreffende PGS-richtlijn worden vermeld, van toepassing.

Installateurs, inspectie bedrijven. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven kunt u downloaden.

Opslag voor LPG installaties, diverse PGS'sen, nationale wetgeving, milieuvergunning,

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, dan kunt u voor informatie over de eisen en het te doorlopen traject contact opnemen met onze certificatiedeskundige.