De eisen te stellen aan het proces zijn afkomstig uit:

  • PGS 16 Autogas LPG;
  • PGS 18 LPG depots (butaan, propaan en hun mengsels);
  • PGS 19 Propaan en butaan: Opslag;
  • PGS 23 Vulstations voor flessen en ballonvaarttanks;
  • PGS 25 Aardgas: Afleverinstallaties voor motorvoertuigen;
  • PGS 33 Aardgas: Afleverinstallaties van vloeibare aardgas (LNG) voor motorvoertuigen.

Voor wie?

Installateurs.

Wanneer is het nodig?

Opslag voor LPG tankinstallaties, diverse PGS-richtlijnen, nationale wetgeving, milieuvergunning.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.