De services van Kiwa ISA Sport op het gebied van renovatie- of ombouwadvies van kunstgrasvelden zijn interessant voor eigenaren en beheerders van kunstgras sportvelden die het einde van hun technische levensduur naderen.

Bepalen van de eisen en wensen van de opdrachtgever ten aanzien van onder meer:

 • Kunstgrastoplaag;
 • Inrichting op en rondom het veld;
 • Waterhuishouding;
 • Beregening;
 • Verlichting.

Analyse van de bestaande situatie:

 • Dossieronderzoek;
 • Kwaliteitsbeoordeling bestaande constructieopbouw;
 • Bepaling hergebruik materialen;
 • Milieukundig onderzoek (optioneel).

Opstellen van het adviesrapport:

 • Rapportage renovatie- of ombouwadvies;
 • Programma van Eisen, kostenraming, technische werkomschrijvingen, etc. (optioneel);
 • Begeleiding aanbesteding en gunning (optioneel).

Kiwa ISA Sport

Kiwa ISA Sport is hèt kennisinstituut voor sportaccommodaties. Al meer dan vijftig jaar helpen wij bij het realiseren en in stand houden van kwalitatief goede, duurzame en veilige sportaccommodaties. Dat doen wij vooral binnen Nederland, maar ook internationaal. Sinds 2011 maken wij deel uit van Kiwa. Wij zijn volledig onafhankelijk en hebben alle benodigde kennis in huis over kunstgras constructies, normen en testmethoden. Onze civieltechnisch adviseurs staan voor u klaar, óók bij de voorbereiding van nieuwbouw projecten.