Inhoud beoordelingsrichtlijn

Binnen het keurmerk is een gebruikershandleiding verplicht. Ook wordt met de eisen gegarandeerd, dat het substraat geen schade aan mens en milieu veroorzaakt. Wat het RHP keurmerk vooral zo sterk maakt, is het feit, dat het keurmerk er niet alléén voor de eindproducten is, maar ook voor de grondstoffen, die worden gebruikt om deze substraten te maken. De grondstoffen hebben grote invloed op het uiteindelijk te maken eindproduct. 

Voor wie?

De doelgroepen zijn de producenten van substraten voor professionele telers en plantenkwekers. Een tweede doelgroep zijn de leveranciers van grondstoffen.

Wanneer nodig?

Producenten van substraten geven met het keurmerk een garantie aan professionele telers en plantenkwekers, dat het substraat, mits op de juiste wijze toegepast, een optimale groei van planten geeft en dat er geen schade is aan mens en milieu. RHP gecertificeerde eindproducten mogen alléén geproduceerd worden met RHP gecertificeerde grondstoffen. Ook leveranciers van grondstoffen moeten het RHP keurmerk hanteren.

Processtappen

Een bedrijf die voor een product een RHP keurmerk wil halen, dient zowel met RHP als met Kiwa contact op te nemen. Voor het contact met Kiwa, kunt u het hierbij genoemde e-mail adres en/of het aanvraagformulier via de download gebruiken. De eisen, die gesteld worden, kunnen worden verkregen bij www.rhp.nl . Na een getekende overeenkomst tussen Kiwa en het bedrijf volgt een toelatingsonderzoek. Bij positief resultaat kan het RHP keurmerk voor het betreffende product worden verstrekt. Zowel Kiwa als de RHP zullen de naam van het bedrijf op hun websites plaatsen. Ook plaatst Kiwa op de website een kopie van het certificaat.

Gecertificeerde bedrijven