Werkwijze

De risicoanalyse kenmerkt zich door korte bondige rapportages en specifiek op het project gerichte advisering. Om de uitvoerbaarheid van het ontwerp te controleren worden aansluitend de werktekeningen en bestek getoetst. In het rapport worden aanbevelingen gedaan om een duurzame afwerking te verkrijgen waarbij voor zo gering mogelijke kosten en risico’s aan de relevante eisen van het bouwbesluit en bestek kan worden voldaan.

Indien gewenst kunnen voor de aannemer aanbevelingen worden gedaan voor beheersmaatregelen van de risico’s. De risico’s en beheersmaatregelen worden omgezet in euro’s zodat bewuste keuzes kunnen worden gemaakt.