Management van een organisatie die actief is in de opslag- en procesindustrie.

De rapportage naar aanleiding van de Risk & Compliance Management-scan biedt zowel u als stakeholders van uw bedrijf snel en overzichtelijk inzicht in:

  • wet- en regelgeving (bijv. PGS 29) die van toepassing is;
  • uw certificaten;
  • uw managementsysteem (health, safety, quality, environment);
  • uw risico’s en beheersplan;
  • de doelen en verwachtingen die u met uw bedrijf heeft;
  • (het beleid ten aanzien van) de medewerkers in uw bedrijf;
  • de staat van middelen (assets, tanks, leidingen enzovoorts) en de stand van inspecties.

Wat is de Risk & Compliance Management-scan Industrie?

De Risk & Compliance Management-scan biedt op managementniveau via een verkeerslichtpresentatie een helikopterview op de totale organisatie. De scan richt zich op de beheersing van risico’s in het bedrijf als geheel, zodat werkzaamheden en processen op een gecontroleerde en veilige manier kunnen plaatsvinden en leiden tot de gewenste resultaten. Op basis van de bevindingen van onze auditoren – steekproeven en bureaustudie – en uw eigen doelstellingen, schetsen wij u op een heldere manier hoe uw bedrijf ervoor staat en op welke punten verbetering mogelijk of noodzakelijk is. U krijgt antwoord op de vraag of uw huidige prestaties en de manier waarop u omgaat met risicobeheersing een solide basis vormen voor het functioneren en renderen van uw bedrijf op korte en middellange termijn.

Hoe worden de resultaten van de scan gepresenteerd?

Kiwa vat de resultaten van de Risk & Compliance Management-scan Industrie samen in een overzichtelijk dashboard waarin u in één oogopslag ziet hoe uw onderneming ervoor staat als het gaat om de beheersing van risico’s.