Deze BRL-K21025 Rookbeheersingsystemen geeft aan, wat van een rookbeheersingsysteem en van de diverse (markt)partijen wordt verwacht en hoe handhaving en controle plaatsvindt. De rookbeheersingsystemen betreffen rook- en warmte afvoerinstallaties (natuurlijk en mechanische afvoer) en overdrukinstallaties met name in trappenhuizen.

Veiligheid is in onze maatschappij een groot goed. Door middel van Rookbeheersystemen worden o.a. vluchtroutes vrij gehouden van rook en warmte waardoor personen langer de mogelijkheid hebben om op een veilige manier het gebouw te verlaten.

Rookbeheersystemen zijn verdeeld in een aantal verschillende systemen met ieder een eigen doel:

Rook- en warmteafvoerinstallatie

  • Vluchtroutes langer veilig houden
  • Kans verkleinen dat de constructie van een gebouw bezwijkt
  • Ertoe bijdragen dat de brandweer een betere binnenaanval kan uitvoeren
  • Het beperken van rook- en brandschade

Overdrukinstallaties

  • Vluchtroutes vrij van rook houden

Afhankelijk van het doel, gelden er verschillende criteria voor de toelaatbare temperatuur, de zichtlengte in de rook en de rookvrije hoogte onder een rooklaag.

Voor wie?
Installateurs, adviseurs, eindgebruikers, verzekeringsmaatschappijen, beheerders, gemeenten, brandweer.

Processtappen
De BRL-K21025 Rookbeheersingsystemen omschrijft de eisen aan het product, zoals de risicoanalyse, het basisontwerp, het detailontwerp, de toe te passen componenten en de documenten zoals het Rapport van Oplevering en het Rapport van Onderhoud.

Daarnaast worden eisen gesteld aan het kwaliteitssysteem, onder andere behoren hiertoe het proces van installatie tot onderhoud van het systeem, de eisen aan personeel, verzekering, procedures en werkinstructies.

Wilt u weten welke stappen er genomen worden tot uw bedrijf gecertificeerd is?
Download dan onze Infographic 'Uw certificering uitgevoerd door Kiwa NCP' door op de rode button te klikken aan de rechterkant van deze pagina.

Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.