Materiaalgebreken

Materiaalgebreken vloeien veelal voort uit fouten ontstaan in het productieproces. Ook een onjuiste verwerking kan bijdragen in het ontstaan van schades aan materialen en gevelsystemen. Voor dit soort specifieke schades kan het op locatie uitgevoerde onderzoek onderbouwd worden met laboratoriumonderzoek. Behoudens de oorzaak van de schade kan op deze wijze ook de meest optimale herstelmethodiek worden bepaald. Materiaalgebreken kunnen betrekking hebben op metselwerk, natuursteen, beton, plaatmaterialen, houten kozijnen, aluminium kozijnen, stalen kozijnen, gevelisolatie, isolatiematerialen, bevestigingsmaterialen, glaspanelen, isolatieruiten, keramische elementen, tegels, lijmsystemen, kitten, coatings en verven, rubber profielen etc.

Condensproblemen en inwendige condensatie

Door de toename in de dikte van isolatiematerialen om aan de Bouwbesluitseisen te kunnen voldoen en de soms beperkte ventilatie worden constructies gevoelig voor condensatie. Kleine gebreken in bijvoorbeeld een dampremmende laag of een verkeerde opbouw van de gevelconstructie kunnen aanleiding geven tot inwendige condensatie. Onderzoek naar de opbouw van de gevelconstructie, het registreren van de binnenklimaatcondities, het meten van oppervlaktetemperaturen, aangevuld met bouwfysische berekeningen kan voldoende inzicht geven over de oorzaak van de condensatieproblemen en de mogelijke oplossingen voor herstel.

Windschades

Door het realiseren van steeds hogere gebouwen nemen de belastingen op gevelconstructies toe. De stormen in de jaren '90 hebben iedereen met de neus op de feiten gedrukt. De eisen die momenteel aan de windweerstand van gevelconstructies worden gesteld, zijn aanzienlijk zwaarder geworden. Toch treden ook nu nog regelmatig windschades op. Om de windweerstand te kunnen beoordelen heeft BDA Geveladvies een windtester om de windweerstand van de gevelconstructie te bepalen. Door de resultaten van de proeven te toetsen aan de berekende windbelasting kan vooraf worden bepaald of de gevel voldoende windweerstand heeft. Indien windschade is ontstaan, kan door beproeving van een representatieve testopstelling de oorzaak van de schade worden achterhaald. Aansluitend kunnen de modificaties aan het systeem worden beproefd zodat herhaling van schade kan worden voorkomen.

Lekkageonderzoek/lekdetectie

Lekkages zijn een veelvoorkomend probleem. Door gebruik te maken van speciale apparatuur worden tijdens het lekkageonderzoek de winddruk en de waterbelasting gesimuleerd. Op basis van deze proef kan effectief de waterdichtheid worden vastgesteld en aanbevelingen worden gedaan om eventuele tekortkomingen aan te passen. Met de Hose-test kan de waterdichtheid van bouwkundige aansluitingen op een eenvoudige en efficiënte wijze worden beoordeeld.