De certificering is bestemd voor professionele schuldhulpverleners die willen voldoen aan de vakbekwaamheidseisen gesteld in het certificatieschema Persoonscertificering Schuldhulpverlener.

In het certificatieschema staan 3 modules aangegeven waarin personen zich kunnen bekwamen: SHV I beslaat de onderdelen Aanmelding, intake, crisisinterventie, informatie & advies, verwijzing naar derden, opstarten van de Wsnp, stabilisatie, DFD en budgetbeheer. Module SHV II richt zich op de onderdelen Stabilisatie, budgetbeheer, betalingsvoorstel, schuldregeling en nazorg. Module SHV III betreft de onderdelen Communicatie en coaching binnen de schuldhulpverlening; budgetcoaching, informatie & advies en nazorg.

Kiwa werkt nauw samen met specialistische examenorganisaties die tijdig en periodiek getoetst wordt. Als personen bij hen examen doen volgens de norm Persoonscertificering Schuldhulpverlener, en zij slagen voor het examen dan tonen zij aan de lesstof te beheersen en komen zij in aanmerking voor een persoonscertificaat en worden opgenomen in het register. Kiwa is eindbeslisser met betrekking tot afgifte van het certificaat.

Bij een examenorganisatie hoort vaak een opleiding, zodat personen in de gelegenheid worden gesteld een opleiding plus examen te volgen of alleen het examen te doen.

Erkende examenorganisaties

De genoemde exameninstellingen nemen examens af volgens de door de uit het certificatieschema vastgestelde eindtermen. Kandidaten die het examen met een positief resultaat afsluiten ontvangen een Kiwa-persoonscertificaat. U kunt uiteraard met onderstaande examenorganisaties contact opnemen om prijzen, locaties en examendata op te vragen.


EPCS (onderdeel van Learncare Academy)
Jagerstraat 20
1823 CV Alkmaar
Tel: 072-564 33 75
E-mail: info@learncare.nl
Internet: www.learncare.nl/epcs-examens

Lindenhaeghe B.V.
Rembrandtlaan 1B
3723 BG Bilthoven
Tel: 030-693 23 48
E-mail: examens@lindenhaeghe.nl
Internet: www.lindenhaeghe.nl

Erkende bijscholingen

Het onderhouden van de vakbekwaamheid is belangrijk: sommige regels en/of wet- en regelgevingen veranderen en dan is het zaak, mede in het belang van de cliënten, dat de schuldhulpverlener zo veel mogelijk op de hoogte is van deze wijzigingen.

Vandaar dat wij vanaf 2013 werken met Permanente Educatiepunten (PE-punten). Het jaarlijks behalen van PE-punten is een verplichting om het persoonscertificaat geldig te houden. In het Certificatieschema staat precies vermeld hoe de systematiek werkt. Vanaf pagina 75 kunt u lezen hoe het een en ander in zijn werk gaat.

Zodra een organisatie hiervoor erkend is, publiceren wij dit ook in onderstaande lijst. Als u wilt deelnemen aan een training/cursus, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de organisatie. Omdat de lijst van erkende bijscholingen zich uitbreidt, adviseren wij u regelmatig naar het aanbod te kijken.

Klik hier voor de lijst van erkende bijscholingen

Op vooropleidingen hebben wij geen invloed, noch oefenen wij daar controle op uit. ISO 17024, de internationale norm voor persoonscertificering, richt zich op de examens en de examenorganisatie. Wij hebben uiteraard wel alle ons bekende opleidingen aangeschreven naar aanleiding van de exameneisen. Een kwalitatief goede opleider zou zijn opleiding hierop aan moeten (kunnen) passen.

Registers

Certificatieschema

Kiwa neemt examens af om personen de mogelijkheid te geven zich te certificeren als Schuldhulpverlener. Op basis van normen die in het verleden door de NEN zijn ontwikkeld (zie www.nen8048.nl), heeft Kiwa het huidige certifiatieschema ontwikkeld.

Hierin vindt u de eind- en toetstermen alsmede de taxonomie van de verschillende Modules. Het certificaat dat wordt afgegeven als een kandidaat is geslaagd voor alle in de Module vereiste onderdelen, is een officieel geldend certificaat dat ook van waarde is als een organisatie waar de schuldhulpverlener werkzaam is zich wil laten certificeren.

Klik hier voor het recente certificatieschema.