De norm is van toepassing op alle organisaties (zowel publiek als privaat) die zich richten op activiteiten in het kader van de schuldhulpverlening aan particulieren.

Voor meer informatie zie ook de website van de NEN.

Deze norm moet leiden tot transparantie en tot verdere professionalisering van de schuldhulpverleningssector en de daarin werkzame personen.

Met betrekking tot het certificeren van de personen binnen een schuldhulpverlenings-organisatie kunt u informatie vinden op http://www.kiwa.nl/persoonscertificering/schuldhulpverlener.aspx
of kunt u contact opnemen met Kiwa Educatie: 088 998 4909.

Het proces voor het verkrijgen van het certificaat bestaat uit een deel algemene eisen en een deel specifieke dienstverleningsmodules binnen schuldhulpverlening. Deze worden tijdens de certifcatie-audits getoetst bij u op locatie. Vervolgens wordt er jaarlijks een periodieke audit uitgevoerd. Na drie jaar vindt weer een hercertificatie audit plaats.

Het aantal dagen dat besteed dient te worden aan de audit, is afhankelijk van het aantal medewerkers in dienst, het aantal vestigingen en het aantal modules. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kiwa Educatie. Naar aanleiding van de specificieke gegevens van uw organisatie wordt er een calculatie op maat gemaakt.