Inhoud beoordelingsrichtlijn

Voor partijkeuringen van grond en baggerspecie, vormgegeven bouwstoffen, niet vormgegeven bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen. Het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen vereist dat de monsterneming door een gecertificeerd en erkend bedrijf wordt uitgevoerd. Indien de monsterneming van de partijkeuring niet door een gecertificeerd en erkend bedrijf is uitgevoerd, wordt de partijkeuring niet geaccepteerd door het bevoegd gezag.

De BRL SIKB 1000 beschrijft de eisen aan het kwaliteitssysteem, competenties van medewerkers en eisen aan de uitvoering van de werkzaamheden. De BRL maakt hierin onderscheid in 4 verschillende processen:

Protocol 1001: monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie. 

Protocol 1002: monsterneming voor partijkeuringen niet vormgegeven bouwstoffen. 

Protocol 1003: monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen. 

Protocol 1004: Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen.

Voor wie?

Adviesbureaus, veldwerkbureaus, aannemers, gemeente, bevoegd gezag, producenten van bouwmaterialen, grond eigenaren, grondbanken, grondreinigers, laboratoria.

Processtappen

  • Offerte verzoek aanvragen bij Kiwa; Bij de offerte aanvraag dient u aan te geven voor welk(e) protocol(len) u gecertificeerd wilt worden, met hoeveel monsternemers en (indien relevant) uit hoeveel vestigingen van uw organisatie de werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL SIKB 1000 en protocol(len). Na positief advies ontvangt u het BRL SIKB 1000 certificaat. U mag daadwerkelijk werkzaamheden voor het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen gaan uitvoeren, nadat u met het certificaat een erkenning van RWSLeefomgeving heeft ontvangen.
  • Na certificaatverlening vindt er periodiek verificatie plaats door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vindt een bedrijfsbezoek plaats en wordt minimaal eenmaal per protocol de werkzaamheden tijdens de monsterneming op locatie beoordeeld door Kiwa. De actuele versie van de BRL SIKB 1000 en de protocollen zijn te downloaden op de website van SIKB.
  • Om nieuwe  monsternemers bij RWSleefomgeving te laten registreren dient een beoordeling van deze persoon  door Kiwa te hebben plaatsgevonden. Download het aanmeldingsformulier op deze website voor beoordeling van een monsternemer en stuur het formulier ingevuld naar Kiwa zodat wij dit kunnen gaan inplannen.