Inhoud beoordelingsrichtlijn

Met de invoering in Nederland van de nieuwe Erfgoedwet per 1-7-2016 kunnen bedrijven en andere organisaties alleen archeologische werkzaamheden verrichten als zij daarvoor gecertificeerd zijn. Dit geldt zowel voor opgravingen op het land als voor opgravingen onder water. Tot 1 juli 2017 mochten houders van een opgravingsvergunning nog zonder certificaat opgravingen verrichten en hadden zij de tijd om de gewenste certificaten te behalen. 

Het certificeren van bedrijven die archeologische werkzaamheden verrichten gebeurd op basis van de BRL SIKB 4000 versie 4.1 en daaronder liggende protocollen. De certificering voor werkzaamheden die vallen onder de protocollen 4003 IVO landbodems, 4103 IVO Waterbodems onderdeel IVO onderwater, 4004 Opgraven landbodems, 4104 Opgraven waterbodems en 4107 Archeologische begeleiding onderdeel boringen is wettelijk verplicht. Certificatie voor de werkzaamheden onder de overige protocollen/onderdelen is vrijwillig. Kiwa kan organisaties certificeren voor het volledige pakket aan protocollen inclusief de protocollen voor waterbodems.

Via BRL SIKB 4000 is ook geregeld dat alle personen die als KNA-actor werkzaam zijn zich moeten inschrijven in het Actorregister Archeologie. Om in dit register opgenomen te worden moet de KNA-actor zijn kennis en ervaring laten toetsen door een toetsende instelling. Kiwa is naast certificatie-instelling ook toetsende instelling en kan dus het hele pakket aan dienstverlening voor archeologie aanbieden.

De BRL SIKB 4000 kunt u downloaden op de website van het SIKB

Voor wie?

Archeologische bedrijven, archeologische diensten van gemeenten en provincies, advies- en ingenieursbureaus.

Wanneer nodig?

Een wettelijke verplichting geldt per 1 juli 2017 voor organisaties die werkzaamheden verrichten die vallen onder de protocollen 4003 IVO landbodems, 4103 IVO Waterbodems onderdeel IVO onderwater, 4004 Opgraven landbodems, 4104 Opgraven waterbodems en 4107 Archeologische begeleiding onderdeel boringen.

Processtappen

  •  offerte aanvragen bij Kiwa 
  •  toelatingsonderzoek uitvoeren(zie BRL, te downloaden) 
  •  na certificaatverlening periodiek verificatie door de certificatie instelling dat de certificaathouder nog steeds voldoet aan de eisen van de BRL 
Gecertificeerde bedrijven