Inhoud beoordelingsrichtlijn

De BRL SIKB 6000 beschrijft eisen aan het kwaliteitssysteem, competenties van medewerkers en eisen aan de uitvoering van de werkzaamheden. De BRL maakt hierin onderscheid in 3 verschillende processen:

  • Protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden. 
  • Protocol 6002: Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden.
  • Protocol 6003: Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen.

Voor wie?

Adviesbureaus, veldwerkbureaus, aannemers, gemeente, bevoegd gezag, opdrachtgevers, grondeigenaren, grondbanken, grondreinigers, laboratoria.

Processtappen

Voor de milieukundige begeleiding van alle (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg in het kader van Wbb, WM en de Waterwet. Het Besluit bodemkwaliteit vereist dat de milieukundige begeleiding door een gecertificeerd en erkend bedrijf wordt uitgevoerd. Indien de milieukundige begeleiding niet door een gecertificeerd en erkend bedrijf is uitgevoerd, wordt de uitvoering en het evaluatieverslag niet geaccepteerd door het bevoegd gezag.

  • Offerte verzoek aanvragen bij Kiwa; Bij de offerte aanvraag dient u aan te geven voor welk(e) protocol(len) u gecertificeerd wilt worden, met hoeveel milieukundige begeleiders en (indien relevant) uit hoeveel vestigingen van uw organisatie de werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL SIKB 6000 en protocol(len). Na positief advies ontvangt u het BRL SIKB 6000 certificaat. U mag daadwerkelijk werkzaamheden voor het Besluit bodemkwaliteit gaan uitvoeren, nadat u met het certificaat een erkenning van RWSLeefomgeving (Bodemplus) heeft ontvangen.
  • Na certificaatverlening vindt er periodiek een verificatie plaats door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vindt een bedrijfsbezoek plaats en wordt minimaal eenmaal per protocol de werkzaamheden tijdens de milieukundige begeleiding op locatie beoordeeld door Kiwa.
  • Om een nieuwe MKB-er bij RWSleefomgeving te laten registreren dient een beoordeling van deze persoon door Kiwa te hebben plaatsgevonden. Download het aanmeldingsformulier op deze website voor beoordeling van een milieukundig begeleider en stuur het formulier ingevuld naar Kiwa zodat wij dit kunnen gaan inplannen.

De actuele versie van de BRL SIKB 6000 en de protocollen is te downloaden op de website van SIKB.