Inhoud beoordelingsrichtlijn

De BRL SIKB 7000 beschrijft eisen aan het kwaliteitssysteem, competenties van medewerkers en eisen aan de uitvoering van de saneringswerkzaamheden. De BRL maakt hierin onderscheid in 4 verschillende processen:

  • Protocol 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden. 
  • Protocol 7002: Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden. 
  • Protocol 7003: Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem. 
  • Protocol 7004: Tijdelijk uitplaatsen van grond.

Onder protocol 7002 is het mogelijk om voor eigen projecten ook de processturing conform protocol 6002 uit te voeren en mechanische boringen conform protocol 2101. In protocol 7002 zijn hiervoor aanvullende eisen opgenomen.

Voor wie?

Adviesbureaus, aannemers, gemeente, bevoegd gezag, opdrachtgevers, grondeigenaren, grondbanken, grondreinigers, laboratoria.

Processtappen

  • Offerte verzoek aanvragen bij Kiwa; Bij de offerte aanvraag dient u aan te geven voor welk(e) protocol(len) u gecertificeerd wilt worden, met hoeveel KVP-ers en (indien relevant) uit hoeveel vestigingen van uw organisatie de werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL SIKB 7000 en protocol(len). Na positief advies ontvangt u het BRL SIKB 7000 certificaat. U mag pas daadwerkelijk werkzaamheden voor het Besluit bodemkwaliteit gaan uitvoeren, nadat u met het certificaat een erkenning van RWSLeefomgeving (bodemplus) heeft ontvangen.
  • Na certificaatverlening vindt er periodiek een verificatie plaats door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vindt een bedrijfsbezoek plaats en wordt minimaal eenmaal per protocol de werkzaamheden tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden op locatie beoordeeld door Kiwa.
  • Alle KVP-ers moeten geregistreerd zijn bij Kiwa. U kunt nieuwe KVP-ers bij Kiwa laten registeren door een ingevuld aanmeldingsformulier naar de productmanager te sturen. Download het aanmeldingsformulier op deze website voor deze registratie. 

De actuele versie van de BRL SIKB 7000 en de protocollen is te downloaden op de website van SIKB