Inhoud beoordelingsrichtlijn

Het certificatieschema Milieukeur voor ongewapende betonproducten (SMK.58) geeft de privaatrechtelijk voorschriften waaraan de ongewapende betonproducten betonstraatstenen, betontegels, betonbanden, daktegels van beton en grasbetontegels die gedeeltelijk vervaardigd zijn met beton-, meng- en/of AEC granulaat, van een Milieukeuraanvrager (of -houder) moeten voldoen.

Betonstraatstenen, betontegels, betonbanden, daktegels en grasbetontegels moeten voor de functionele kwaliteit voldoen aan de wettelijke algemene kwaliteit essentiële vereisten (CE markering), de algemene kwaliteit aanvullende eisen van het KOMO- en Kiwa keurmerk en voor de milieuhygiënische eisen aan het Besluit bodemkwaliteit.

Voor de invulling van de functionaliteit - en kwaliteit eisen middels de privaatrechtelijke KOMO-, Kiwa- en het Besluit bodemkwaliteit eisen dient aangetoond te worden door de productcertificatie volgens de volgende Beoordelingsrichtlijnen (BRL):

  • BRL 2312 Betonstraatstenen (KOMO merk) 
  • BRL 2313 Betontegels (KOMO merk)
  • BRL 2314 Betonbanden (KOMO merk)
  • BRL 2315 Daktegels van beton (KOMO merk)
  • BRL K11001 Grasbetontegels (Kiwa merk)
  • BRL 5070 vooraf vervaardigde betonproducten (NL-BSB)            

Het toegepaste granulaat dient aan kwaliteitseisen te voldoen. Het grove toeslagmateriaal voor betonstraatstenen, betontegels, daktegels van beton, betonbanden en grasbetontegels dienen voor ten minste 15% (v/v) van het toeslagmateriaal te bestaan uit beton-, meng- en/of AEC granulaat. Een product kan alleen gecertificeerd worden als het binnen de afbakening van de productgroep valt.

Een belangrijke eis van Milieukeur is de verplichte toepassing van menggranulaat onder meer afkomstig uit gebroken puin uit de bouw en sloop of van AEC-granulaat. Dit draagt bij aan recycling en voorkomt dat het landschap wordt aangetast door grindwinning en stortplaatsen.

Daarnaast staan er in het certificatieschema specifieke voorwaarden aan de certificatieprocedure en hoe getoetst en beoordeeld moet worden door Kiwa.

Overige informatie - en het downloaden van het certificatieschema Milieukeur schema Ongewapende betonproducten (SMK.58) kunt u via de website van de Stichting Milieukeur (www.milieukeur.nl).

Op basis van certificatieschema Milieukeur voor ongewapende betonproducten (SMK.58) geeft Kiwa een Kiwa Productcertificaat Milieukeur Ongewapende betonproducten (SMK.58) af.

Voor wie?

Gemeenten, waterschappen, aannemers, ingenieursbureau's, toezichthouders en prefab betonproducenten.

Gecertificeerde bedrijven