Inhoud beoordelingsrichtlijn

Het belangrijkste doel van de Barometer is handvatten te bieden voor het toepassen van Duurzaam Terreinbeheer. Het certificatieschema werd ontwikkeld door SMK in samenwerking met en door financiële ondersteuning van provincies, waterschappen en Vewin (Vereniging van waterbedrijven in Nederland).

De Barometer Duurzaam Terreinbeheer is een certificatiesysteem op twee niveaus (voorheen vier) voor een duurzamer beheer van groene en verharde terreinen. De twee niveaus zijn:

  • Zilver
  • Goud (is gelijk aan Milieukeur)


Voor Niveau Zilver worden eisen gesteld aan het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen en in het groen waar dat wettelijk nog is toegestaan. Niveau Goud stelt verder eisen aan o.a. inkoop van duurzaam (plant)materiaal, beheer van groen- en zwerfafval en natuurplannen. Door het behalen van niveau Goud mag ook het Milieukeur logo gevoerd worden.

Via deze link kunt u informatie vinden over aanvullende besluiten, achtergrondinformatie en de inhoud van de beoordelingscriteria.

Voor wie?

Hoveniers, groenaannemers, terreineigenaren zoals gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterleidingbedrijven en private terreinbeheerders.

Wanneer is het nodig?

Misschien dat u als organisatie al jaren inspanning levert op het gebied van duurzaam terreinbeheer. Door middel van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer krijgt u de mogelijkheid om te laten zien dat u op een zorgvuldige en duurzame wijze omgaat met uw terreinen.

Kiwa kan u hierbij als onafhankelijk en deskundige partner van dienst zijn om uw inspanningen zichtbaar te maken met een certificaat.

Processtappen

Het certificatieproces bevat meerdere onderdelen. Bij nieuwe aanmeldingen zal een toelatingsonderzoek plaatsvinden, wat onder meer bestaat uit een beoordeling van de documentatie en één of meerdere locatiebezoeken. Na verstrekking van het certificaat zal jaarlijks een controle plaatsvinden om te verifiëren of het bedrijf nog steeds voldoet aan de eisen gesteld in de barometer. 

Gecertificeerde bedrijven