Aannemers voor ondergrondse infra, (Onderdelen van) Energiebedrijven die zelf hun ondergrondse infra aanleggen en dit ook voor derden willen (gaan) doen.

1) Om te kunnen voldoen aan de CKB regeling, moet als basis in ieder geval een geldig ISO 9001 en VCA certificaat aanwezig zijn. De CKB regeling is namelijk een uitbreiding op de ISO 9001.
Zonodig kunnen beoordelingen (audits) voor verschillende normen worden gecombineerd en gelijktijdig met die voor het CKB worden uitgevoerd.

2) Als eerste moet er op basis van de door u gegeven informatie een offerte worden opgesteld. Hierin staan onder andere alle door u gewenste processen genoemd.

3) Na acceptatie van de offerte vindt eerst een soort vooronderzoek (fase 1) plaats waarbij gekeken wordt of uw kwaliteitssysteem (handboek en organisatie) klaar is voor de definitieve audit. Dit gebeurt vrijwel altijd bij u op de zaak.

4) Vervolgens wordt in overleg met u deze fase 2 gepland en uitgevoerd. Deze heeft betrekking op het systeem, maar ook moeten de helft van de gewenste processen in de praktijk door de auditor worden beoordeeld. Enkele projectbezoeken dus.

5) Nadat zowel het systeem binnen, als in de praktijk buiten, positief is beoordeeld kan een certificaat worden verstrekt dat 3 jaar geldig is.

6) Ieder jaar daarna wordt volgens een vast schema zowel naar uw systeem als naar uw processen buiten gekeken. Hoe vaak dit gebeurt en hoe lang dit duurt, hangt van de grootte van uw bedrijf af en van het aantal processen waarvoor u dan gecertificeerd bent.

7) Na 3 jaar begint er weer eenzelfde cyclus, alleen is er dan geen fase 1 audit meer en duurt de fase 2 audit aanzienlijk korter. Ook hoeven dan niet meer de helft van de processen in de praktijk bekeken te worden.

8) Indien gewenst kan het certificaat met het erbij horende contract ook weer worden beëindigd. Daarvoor staat een termijn van 3 maanden.

Kabellegger, buizenlegger, ondergrondse infra, gestuurde boringen, sleufloze technieken, Aannemer, processen, buizenlegbedrijf, kalbellegbedrijf, boren, kabels leggen, buizen leggen, gestuurd boren