Apparatenbouw, tankbouw, constructie, installatiebedrijven voor vloeistoffen en gassen.

Het Kiwa merk kunt u gebruiken als u zich als producent of leverancier wilt profileren met producten die voldoen aan alle eisen zoals gesteld in de eerste alinea omschreven van deze webpagina.

Processtappen voor het verkrijgen van het certificaat met Kiwa Water Mark zijn in het kort: 1. Aanvraag voor offerte indienen (zie aanvraagformulier aan rechterzijde); 2. Kiwa stelt een offerte op, die tegelijk concept-overeenkomst is, opgesteld op basis van de eisen in de BRL; 3. Na wederzijdse ondertekening is de overeenkomst definitief en wordt het toelatingsonderzoek uitgevoerd; 4. Na positief afronden van het toelatingsonderzoek wordt het certificaat verleend; 5. Het certificaat is geldig voor onbepaalde tijd; 6. Periodieke audits maken onderdeel uit van de overeenkomst.
Belangrijkste onderdelen van het toelatingsonderzoek uit stap 3) en 4) zijn:

a. productonderzoek Door middel van een onderzoek, vaak uitgevoerd in ons eigen laboratorium, wordt vastgesteld of het product voldoet aan de eisen die zijn vermeld in de beoordelingsrichtlijn. Het productonderzoek heeft betrekking op functionele aspecten, zoals duurzaamheid, maatvoering, materiaalsamenstelling;.

b. beoordeling productieproces, kwaliteitssysteem en IKB-schema De beoordeling is erop gericht om vast te kunnen stellen of de leverancier in staat is om bij voortduring een product af te leveren dat aan de gestelde eisen voldoet. Tijdens deze beoordeling komen aspecten van het proces aan de orde die van invloed zijn op de kwaliteit van het product, zoals onder meer ingangscontrole, procescontrole en eindcontrole.

De periodieke audits uit stap 6) zijn bedoeld voor het onderhoud van het certificaat en certificatieschema. Het productieproces wordt daarbij geïnspecteerd om een gerechtvaardigd vertrouwen te behouden dat de onder certificaat geleverde producten blijven voldoen aan de eisen die in de beoordelingsrichtlijn zijn vermeld. Onderdeel van deze periodieke audits vormen functionele beproevingen van de gecertificeerde producten.

De frequentie van de audits voor deze productgroep is 2 keer per jaar.

De voorwaarden van het certificatieproces liggen vast in het Reglement voor Productcertificatie en de Algemene voorwaarden van Kiwa voor het uitvoeren van opdrachten.