De kleinere ovens zijn terug te vinden in restaurants en supermarkten, waar de verse producten direct naar de klant gaan. 

In een lucht-convectie-oven bevindt zich meestal één verwarmingselement. Deze zorgt voor de warmteoverdracht naar de oven. Voor de productie van stoom wordt water tegen de warmtewisselaar gespoten. Dit verlaagt de temperatuur van de oven. 

Stoomconvectieoven

In de stoomconvectieoven die Kiwa Technology heeft ontwikkeld zijn twee brandersystemen toegepast om een veelzijdig gebruik van de oven te garanderen: één voor de lucht en één voor stoom. Hiervoor is een compacte warmtewisselaar ontwikkeld die warmte van de verbrandingsgassen aan het water en stoom overdraagt. Deze oven is bedoeld voor gebruik in groot-keukens en heeft een snelle kooktijd en hoog rendement. Ook voldoet de oven aan de eisen voor het GASTEC QA (Quality Approved) keurmerk, een onafhankelijk keurmerk voor gasgestookte toestellen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het rendement van warmteoverdracht meer dan 80% is, en dat de NOx-emissie laag is. Dit wordt bereikt met een premixbrander waarmee het warmtevermogen kan worden gemoduleerd en zorgt voor een egale temperatuursverdeling in de oven.

Het elektrische verwarmingssysteem in een bestaand toestel kan vervangen worden door ons zeer compacte gasgestookt systeem. Vele fabrikanten hebben Kiwa Technology gevonden en elektrische stoom/convectie apparaten zijn op deze manier al succesvol omgebouwd naar gas.

Samen ontwikkelen

Kiwa biedt ook de helpende hand als een fabrikant problemen heeft met zijn apparatuur. Meestal gaat het om een niet correct ontwerp. Kleine wijzigingen kunnen voldoende zijn om problemen in het veld te voorkomen.

De ontwikkeling wordt in nauwe samenwerking met de fabrikant uitgevoerd. Meestal gebeurt dit op confidentiële basis. De wensen en eisen worden vastgelegd en een globale patentscan wordt uitgevoerd. In de conceptfase wordt de basis gelegd aan het ontwerp. De klant kan kiezen uit verschillende ontwerpen. Van een of meerderen concepten worden de dimensies bepaald. Deze hebben invloed op het verbrandingsproces, startgedrag, geluidsproductie, rendement, weerstand en thermische belasting van de warmtewisselaar. Met behulp van warmtetechnische berekeningen worden de optimale dimensies bepaald.

Kiwa Technology beschikt over een werkplaats waar de warmtewisselaar en brander gemaakt kunnen worden. De omgebouwde oven wordt in het laboratorium getest en klaar voor certificering opgeleverd.