De stop- en aansluitkranen kunnen worden gebruikt voor leidingwatertoepassingen met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van maximaal 65 °C.

Incidenteel gebruik met een watertemperatuur tot 95°C is mogelijk indien gelimiteerd tot maximaal 1 uur aaneengesloten.

Gebruik van de kranen in leidingwatersystemen met een continue temperatuur hoger dan 65°C is mogelijk, doch dit heeft invloed op de duurzaamheid van onderdelen, alsmede op de temperatuur van het bedieningsorgaan.

Stop- en aansluitkranen kunnen worden onderscheiden in de volgende uitvoeringen*:

  • stopkranen met klep;
  • stopkranen met membraan;
  • stopkranen met plug;
  • stopkranen met kogel;
  • stopkranen met schuif;
  • stopkranen met centrisch, excentrisch of dubbel excentrisch draaibare schijf;
  • aansluitkranen.

*Andere dan hierna te noemen uitvoeringen zijn ook mogelijk. Deze BRL is van belang voor o.a. producenten, groothandels installatie-artikelen, installateurs