Inhoud beoordelingsrichtlijn

Het onderwerp van deze certificatieregeling is het slopen van bouwwerken en objecten. De eisen richten zich met name op het feitelijke sloopproces, de borging en beheersing ervan en het voldoen van het vrijkomend materiaal aan de eisen zoals vastgelegd in productbladen en nader overeengekomen met afnemers. Tevens zijn in deze certificatieregeling specifieke regels met betrekking tot de veiligheidsbeheersing bij sloopwerkzaamheden opgenomen, welke mede zijn ontleend aan het Arbeidsomstandighedenbesluit.

De certificatieregeling omvat:
- eisen inzake de voorbereiding en uitvoering van het sloopproces;
- eisen betreffende de afvoer van vrijkomende sloopmaterialen;
- eisen met betrekking tot de arbeidsveiligheid en het milieu;
- eisen inzake het kwaliteitssysteem;
- eisen inzake de verlening en verlenging van het systeemcertificaat;
- eisen aan de certificatie-instelling en auditoren.

Voor wie? 

Opdrachtgevers, sloopbedrijven en toezichthouders.

Wanneer nodig? 

Indien een bouwwerk en/of een object door een gecertificeerde partij dient te worden gesloopt.

Processtappen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling sales.