Voor wie?

BRL-K905 is bedoeld voor het reinigen van opslagtanks die bij particulieren en bedrijven voorkomen.

Wanneer is het nodig?

Het reinigen van opslagtanks kan plaats vinden wanneer:

  • de opslagtank inwendig geïnspecteerd moet worden;
  • er werkzaamheden aan of in de opslagtank moeten plaatsvinden;
  • er een wisseling van product plaatsvindt;
  • de opslagtank verwijderd wordt of definitief onklaar gemaakt wordt volgens de eisen van beoordelingsrichtlijn BRL-K902 of BRL-K904;
  • de opslagtank elders opnieuw geïnstalleerd wordt;
  • een reparatie aan het opslagtanklichaam noodzakelijk is;
  • wanneer de eigenaar of opdrachtgever het nodig acht (b.v. schoonmaken).

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in certificatie, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het hiernaast vermelde Sales Office.