Of u nu een netbeheerder gas, CO2, elektriciteit, water en warmte bent of juist een bedrijf bent dat een netwerk wil overnemen. 

Bij voorgenomen overname van netten laat u als voorbereiding op de overname de technische kwaliteit van de betreffende netwerken goed inschatten.

Waar kunnen wij u bij helpen?

Kiwa Technology heeft een brede ervaring in waardebepalingen van gasdistributienetwerken.
Onze specialisten hebben de vaardigheden die nodig zijn om een goede inventarisatie van uw netwerk en de componenten te maken. Onze experts maken daarna een taxatie van uw gasnetwerk. Het resultaat kan worden gebruikt voor het maken van strategische beslissingen.

Kiwa Technology heeft altijd op het hoogste niveau geopereerd bij de evaluatie van materialen voor gasdistributie en ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken. Op het gebied van kunststof distributiematerialen is Kiwa Technology industrieel leider. Hebt u vragen over de geschiktheid, levensduur of compositie van de nieuwe materialen en technieken?
Ons materiaallaboratorium heeft getrainde specialisten en uitgebreide faciliteiten om u te ondersteunen met onderzoek en tests. In geval van schade aan uw netwerk of de componenten kan Kiwa Technology de oorzaken opsporen, analyseren en oplossingen aandragen.