Indien vroegtijdige schade zich voordoet en wanneer de opdrachtgever en/of opdrachtnemer een onafhankelijk oordeel wil over de oorzaak van de vroegtijdige schade. Kiwa KOAC is de onafhankelijke deskundige partij die zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer van weg-, terrein- of bedrijfsverharding kan bijstaan indien zich vroegtijdige schade aan de verharding voordoet. 

Processtappen

Om een eerste indruk van de schade te krijgen, wordt begonnen met een visuele beoordeling van de verharding. Daarbij worden de benodigde gegevens opgevraagd, zoals ontwerp, bestek, resultaten bedrijfscontrole en bijvoorbeeld de toegepaste asfaltmengsels. Aan de hand van de verzamelde informatie en de waargenomen schadebeelden wordt een onderzoeksvoorstel opgesteld om de oorzaak van de schade te bepalen. Voor de afhandeling van het project (aansprakelijkheid, herstel/vernieuwing, arbitrage) kan Kiwa KOAC desgewenst ondersteuning bieden. 

Waarom Kiwa KOAC?

Kiwa KOAC heeft deskundige medewerkers op allerlei civieltechnisch terreinen. Hierdoor is de kennis in eigen huis aanwezig en zijn geen derden noodzakelijk. Daarnaast beschikt Kiwa KOAC over een eigen meetdienst en laboratoria, gespecialiseerd in civieltechnisch onderzoek zoals stroefheid, vlakheid, draagkracht, boorkern- en materiaalonderzoek. Kiwa KOAC is ISO 9001 gecertificeerd en door Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor ISO/IEC 17025 (certificaten L007 en L103).